POLYLANG so với CONVEYTHIS. PLUGIN DỊCH WEBSITE NÀO TỐT HƠN?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này