Bruk av Google Translate på WordPress-plattformen: en veiledning

Applying Google Translate on the WordPress platform: A guide with ConveyThis, enhancing translation accuracy with AI integration.
Formidle denne demoen
Formidle denne demoen
Språk 1
Språk 1

Bruke Google Translate på WordPress-plattformen

Å være vert for en nettbasert plattform krever presentasjoner på flere språk. Nettplattformer har et globalt marked og engelsk er bare ett av de mange tilgjengelige språkene. Husk også at analyserapporter fant at opptil femtifem % av nettaktiviteten ikke ble utført på engelsk i det hele tatt.

Ved å tilby nettplattformen, i flere språklige varianter, skaper den en magnet for et mye bredere publikum å få tilgang til, via søk fra de forskjellige tilgjengelige verktøyene. Disse applikasjonene som sådan kan utvides til et større markedsbehov.

Evnen til oversettelsesmidlene, via Google, er godt presentert i WordPress-plattformen. Mange europeiske språk støttes, inkludert latinamerikansk – og med en beholdning som strekker seg over hundre eller mer, er Googles teknologioversettelsestjeneste en flott vei videre.

Ettersom oversettelsesplattformen i Google snart er, ikke lenger tilgjengelig uten et betalbar, kostnadskrav og også det faktum at den tilbudte pakken, vil trenge brukergitte input i henhold til design, ved å bruke medfølgende verktøy for prosessen.

The discussion here, will focus on platform language design, by applying ConveyThis.com as a great inset, to power the translation platform. ConveyThis.com uses the Google-Translation engineered system and various other powerful software applications, that will drive a strong linguistic platform, within the WordPress environment.

Google-oversettelse mangler

På samme måte som Google-Chrome-funksjonene, bruker Google-Translation en automatiseringsfunksjon, innenfor plattformen. Det fungerer ved å gi en oversettelses-tag, etter å ha gitt språk-parene, som må brukes på, som kreves av brukeren.

Som nevnt, at Google-Chrome-driveren er godt presentert i verden, kan det være en likhet mellom den ene og den andre. Som sådan vil mange klienter allerede være utstyrt med Chrome-funksjonaliteten. For eksempel kan kundene som er en anglofon trenge å flytte til spansk, og vil ha Chrome-plattformen ordnet, for å gå over fra den ene til den andre.

Utfordringer knyttet til Google-oversettelsesplattformen er den vanlige situasjonen at sluttbrukeren ikke kan konfigurere de språklige innstillingene. Relatert til dette er også manglende evne til å finjustere den språklige plattformen.

The easier means, would be to transition with ConveyThis.com, into the WordPress environment. Noted before, ConveyThis.com incorporates Google-Translation engines, however there is added-in, powerful software that are related and multi-linguistically, interactive within the system.

Andre positive resultater er notert som følger:

A. Fysisk interaksjon

Using a variable platform from ConveyThis.com, the interaction will start with automation from sources, with the most excellent mechanized capability around. As noted, the Google-translation-service may sustain well with some linguistic forms, however not with all. Again, the issue with user-restricted access is of concern.

ConveyThis.com, will provide excellent automation. It also adds to this functionality, so that the user have access, to make linguistic changes where required, as well as the services of a skilled linguist that can provide refinement on-hand. Herewith, great linguistic-translations will give a excellent platform.

With ConveyThis.com, the client can choose a skilled-linguist, standing by as required, to assist. By comparison, the Google-Translation service does not provide for interaction with the linguistic design, hence the automation engine is the only source available. Noted before, with this limitation, a platform end-state, may not be as user-friendly as hoped for, with a rather inferior multi-linguistic presentation.

B. Informasjonsføling med komplett geografisk design

Using the linguistic platform of ConveyThis.com, the textual-platform information will be extracted from the WordPress design. Figures and illustrations will also be processed. The user may now add information with the knowledge, that a strong back-end to linguistics are in-hand. The basic Google-Translation-service have no illustration and graphical figure support, to mention one of the downturns. Here-now, the local-based geographical feel of the platform will be much more convenient for the user, having more overall input and not only textual-design in the formatting.

ConveyThis.com have abilities to detect other sources of interactions to the platform, providing for the user, an easy means of knowing, that external-linguistic inputs are also covered in translation-presentation. The convenience, would provide for clients the full-linguistic information to customers, within online-payment formats. Also, illustration-designs may be incorporated to reflect localized information.

C. Søkemotoroptimalisering

One of the great things about ConveyThis.com. The important aspect to multi-linguistic platforms, is the need to have the platform compliant for Search Engine-Optimization. The idea to this, is a much broader footprint online. Again, the Google-Translation-service do not list platform information in Google. The scope is narrowed down in this instance.
ConveyThis.com’ platform have auto-functionality that list content accordingly, in relation to the Google standard, on Search Engine- Optimization. Within this, many area’s of the various aspects of information is covered. ConveyThis.com is proud of its adherence to Search Engine- Optimization, world standards.

D. Geografisk komfortabel prosess

A great asset for ConveyThis.com, is that the end-user have a geographically and tradition engagement, directly during web-browsing the page. With this in mind, clients have a personalized linguistic-comfortable visit, start to finish, wile surfing the website.

Google-oversettelsestjenesten igjen, som nevnt før, bruker begrensninger på oversatt tekst utenfor siden, og media som e-postinnhold er kanskje ikke språklig akseptabelt for klienten.

ConveyThis.com – Linguistic platform compatible with WordPress

ConveyThis.com, creates linguistic multi-integrational standards within WordPress. Users can access many languages for their platforms, having no technical concerns, as all is integrated in the software.

Menyene er veldig praktiske og enkle, med objektorientert kontroll, smart presentasjon og ulike verktøy. Nedenfor er en beskrivelse av hvor enkel tilgang er:

A. Contact ConveyThis.com

Create a access login. Join ConveyThis.com with the WordPress created platform.

Registrer deg 1

After successful login, start a ConveyThis.com process flow. Proceed then to Projects-setting-window and select the API-key-code. The code will be applied when joining ConveyThis.com linguistic program with the WordPress platform.  Then continue to process the workflow, from ConveyThis.com to the WordPress platform.

B. Run the ConveyThis.com software

Access the WordPress administration-bar then move towards Plugins-button, then “Add New”-and load ConveThis.com onto the platform. On completion, head-to ConveyThis.com to complete the process.

Husk å klikke på plattformens primærspråklige felt via menylinjen.

WordPress 1

Klikk på det obligatoriske språklige elementet som skal brukes under oversettelsesprosessen.

Sørg for at varevalgene er lagret.

C. Sjekk translasjonsplattformen

Sjekk WordPress-plattformens grensesnitt. En språklig knapp er nå synlig mot det nedre, høyre området. Ved å trykke vil det primære språklige feltet vises, inkludert de ulike andre språklige mulighetene.

Hvis kunder velger et språklig felt, viser det automatiske svaret nettsideinformasjonen og teksten som sådan.

D. Handle linguistic requirements via the ConveyThis.com menu-bar

In ConveyThis.com, linguistics is automated from the start. A great aspect here, relates-to the ConveyThis.com menu-bar, that has the option to interface personally with the linguistic requirements, in fine-tuning content, linguistics or further-requests made for assistance, via a skilled-linguist.

Ressurser 1

More interaction and stability is available as such, related to the platform. Language may be changed at any time required. ConveyThis.com also provides a tool, for typing-in and duel-visual display of the primary language and secondary language used, in the translational-process.

As such, in ConveyThis.com selection may be made via the typing-tool, as follow:

Språklig indeks. Viser primærspråket på den ene siden, med sekundærspråket på den andre. Under modifisering utheves språklige elementer for enkel prosess og registrering.

The built-in typing program in ConveyThis.com, provides for live-visualized interaction, related to the WordPress platform. To access this interaction, move the icon across details on the page, then select the color-crayon displayed. The box with primary language and secondary language, highlights on the screen. Active Interaction, may be applied at this point.

Bruk lingvistikk på WordPress-plattformen akkurat nå

By applying ConveyThis.com automation-functionality with Google-Translation-services, great results will be had in the WordPress platform environment.

Vær komfortabel med kunnskapen og vite at plattforminformasjonen er språklig nøyaktig, ved bruk av den mest avanserte teknologien i verden, også bemerket, Google-oversettelsestjenester, og at søkemotoroptimalisering er riktig i hånden. Med kunnskapen er også praktisk tilgang mulig, om nødvendig for å finjustere resultatene, eller muligheten til en dyktig språkforsker i nærheten.

Are the need-there for a specialized WordPress linguistic-friendly design? Contact ConveyThis.com now for a far better linguistic world tomorrow.

 

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket*