Ta bort översättningar

Du är här:
< All Topics

Hur kan jag radera mina översättningar?

Tyvärr tar vi inte bort översättningar för att kunna sänka ordräkningen. Om du ändrar domäner, uppdaterar sidor eller ändrar något innehåll kommer ordantalet att öka när det innehållet översätts med ConveyThis. Det finns dock sätt att mildra det och göra din budget sträcka mer.

Om du vill utesluta vissa sidor från översättningar, hänvisas till den här självstudien

Om du vill utesluta vissa segment från översättningar, hänvisas till den här självstudien

Tidigare Tillåt att ändra textriktning från vänster till höger och vice versa.
Nästa Uteslut sidor från översättning
Innehållsförteckning