Od ponad 10 lat pomagamy firmom osiągać ich cele finansowe i brandingowe. Onum to agencja SEO kierująca się wartościami.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
ŁĄCZNOŚĆ

Regulamin

Data ostatniej rewizji: 7 lutego 2019 r

Witamy w ConveyThis LLC ("Nas" lub "Nasze" lub "My") Usługi!

Niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki") stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez Użytkownika z niniejszej strony internetowej, usług i powiązanych technologii w celu optymalizacji i zarządzania przetłumaczonymi stronami internetowymi, które możemy udostępniać za pośrednictwem dowolnej z naszych stron internetowych ("Usługi"),oraz wszelkie teksty, dane, informacje, oprogramowanie, grafiki, zdjęcia i inne, które my i nasze podmioty stowarzyszone możemy udostępnić (wszystkie z nich nazywamy "Materiałami"). O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, odniesienia do "Usługi" obejmują wszystkie nasze strony internetowe i Usługi.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI PRZED DOSTĘPEM DO USŁUGI LUB KORZYSTANIEM Z niej. KORZYSTANIE Z USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I AKCEPTACJA. NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUGI ANI ŻADNEJ JEJ CZĘŚCI, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ZMIANY.

Możemy zmieniać Oferowane przez nas Materiały i usługi za pośrednictwem Usługi i/lub decydują się na modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi w dowolnym momencie. Możemy również od czasu do czasu zmieniać, aktualizować, dodawać lub usuwać postanowienia (zwane łącznie "modyfikacjami") niniejszych Warunków. Ponieważ wszyscy korzystają z jasności, obiecujemy poinformować Cię o wszelkich zmianach niniejszych Warunków, publikując je w Serwisie, a jeśli użytkownik zarejestrował się u nas, opisując zmiany niniejszych Warunków w wiadomości e-mail, którą wyślemy na adres podany przez Ciebie podczas rejestracji w Usłudze. Aby mieć pewność, że prawidłowo docieramy do Twojej skrzynki odbiorczej, prosimy tylko o poinformowanie nas, czy Twój preferowany adres e-mail zmieni się w dowolnym momencie po rejestracji.

Jeśli sprzeciwiasz się takim modyfikacjom, jedynym rozwiązaniem będzie zaprzestanie korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi po powiadomieniu o wszelkich takich modyfikacjach oznacza, że użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na związanie się tymi modyfikacjami. Należy również pamiętać, że niniejsze Warunki mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki poszczególnych Usług. Te wyraźnie określone informacje prawne lub warunki są włączone do niniejszych Warunków i zastępują postanowienia niniejszych Warunków, które zostały określone jako zastępowane.

W przypadku, gdy w początkowym okresie anulujesz korzystanie z Usługi z powodu naszych modyfikacji Usługi, które znacznie lub istotnie ograniczają wartość Usługi, lub jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usługi, zwrócimy Ci proporcjonalną kwotę pieniądze już zapłacone za Usługę, które pozostaną niewykorzystane od dnia rozwiązania umowy do końca pierwotnego okresu obowiązywania.

Po początkowym okresie, każde wypowiedzenie wejdzie w życie 30 dni od powiadomienia nas przez Ciebie, a otrzymasz zwrot proporcjonalnej kwoty niewykorzystanych opłat, jeśli takie istnieją (tj. Opłat, które mają na celu opłacenie korzystania z Usługi po dacie wejścia w życie wypowiedzenie), już nam zapłacone.

OGÓLNY UŻYTEK.

Zapraszamy do korzystania z Usługi w celach indywidualnych, konsumenckich ("Dozwolone Cele") – ciesz się!

Korzystając z Usługi, obiecujesz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, nie możesz uzyskać dostępu do żadnej części Usługi ani korzystać z niej, a Twój pracodawca jest upoważniony do zawarcia niniejszej umowy w imieniu tego pracodawcy.

W niniejszych Warunkach udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na używanie i wyświetlanie Materiałów oraz dostęp do Usługi i korzystanie z niej w celach indywidualnych, konsumenckich ("Dozwolone cele"); Prawo użytkownika do korzystania z Materiałów jest uzależnione od przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków. Użytkownik nie ma żadnych innych praw do Usługi ani żadnych Materiałów i nie może modyfikować, edytować, kopiować, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać, zmieniać, ulepszać ani w żaden sposób wykorzystywać żadnej z Usług lub Materiałów w jakikolwiek sposób. Jeśli użytkownik dokonuje kopii którejkolwiek z Usług, prosimy o przechowywanie w kopiach wszystkich naszych praw autorskich i innych informacji o prawach własności, które pojawiają się w Usłudze.

Niestety, jeśli naruszysz którekolwiek z niniejszych Warunków, powyższa licencja wygaśnie automatycznie i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały (i wszelkie ich kopie).

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I USŁUGI.

Doceniamy odwiedzanie tej strony i pozwala Ci to zrobić - zatrzymaj się i sprawdź to nawet bez rejestracji u nas!

Jednak w celu uzyskania dostępu do niektórych obszarów tej witryny, które są chronione hasłem oraz do korzystania z niektórych Usług i Materiałów oferowanych w ramach Usługi i za jej pośrednictwem, należy pomyślnie zarejestrować konto u Nas.

OBSZARY USŁUGI OGRANICZONE HASŁEM.

Jeśli chcesz mieć u nas konto, musisz przesłać następujące informacje za pośrednictwem obszaru rejestracji konta: działający adres e-mail; Imię i nazwisko; Preferowana nazwa użytkownika i hasło. Użytkownik może również podać dodatkowe, opcjonalne informacje, abyśmy mogli zapewnić Ci bardziej dostosowane doświadczenie podczas korzystania z Usługi , ale pozostawimy tę decyzję u Użytkownika. Po przesłaniu wymaganych informacji rejestracyjnych, my sami określimy, czy zatwierdzić Twoje proponowane konto. Jeśli zostanie to zatwierdzone, otrzymasz wiadomość e-mail z wyszczególnieniem sposobu ukończenia rejestracji. Tak długo, jak użytkownik korzysta z konta, wyraża zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, które można osiągnąć, logując się na swoje konto i dokonując odpowiednich zmian. A jeśli zapomnisz hasła - nie martw się, ponieważ z przyjemnością wyślemy aktualizację hasła na podany adres e-mail.

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych Warunków, gdy uzyskujesz dostęp do dowolnej części Usługi. Ponieważ to jest Twoje konto, Twoim zadaniem jest pozyskiwanie i utrzymywanie całego sprzętu i usług potrzebnych do uzyskania dostępu do tej Usługi i korzystania z niej, a także uiszczanie powiązanych opłat. Twoim obowiązkiem jest również zachowanie poufności hasła (haseł), w tym wszelkich haseł do witryn osób trzecich, które pozwolimy Ci używać w celu uzyskania dostępu do Usługi. Jeśli uważasz, że Twoje hasło lub zabezpieczenia tej Usługi zostały w jakikolwiek sposób naruszone, musisz natychmiast nas o tym powiadomić.

SUBSKRYPCJE.

Rejestrując się w u nas na konto, użytkownik staje się "Subskrybentem" z dostępem do określonych obszarów Usługi z ograniczeniami haseł oraz do korzystania z niektórych Usług i Materiałów oferowanych w Usłudze i za jej pośrednictwem ("Subskrypcja"). Każda Subskrypcja oraz prawa i przywileje przysługują każdemu Subskrybentowi są osobiste i niezbywalne. Wszystkie opłaty subskrypcyjne będą dokonywane w dolarach amerykańskich i nie podlegają zwrotowi, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Opłata, którą pobieramy od Ciebie za Subskrypcję, będzie ceną podaną w załączonym Zamówieniu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Subskrypcji w dowolnym momencie i nie zapewniamy ochrony cen ani zwrotów kosztów w przypadku promocji lub obniżek cen. Jeśli zwiększysz swój poziom subskrypcji, zapewnimy proporcjonalną opłatę za pierwszy okres subskrypcji na podstawie kwoty niewykorzystanych już zapłaconych opłat.

Możesz płacić za swoje opłaty subskrypcyjne tylko za pomocą płatności kartą kredytową i debetową lub PayPal. Obciążymy Twoją kartę kredytową lub debetową pierwszą opłatą abonamentową w dniu, w którym przetworzymy Twoje zamówienie dotyczące Twojej subskrypcji. Gdy Twoja karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona pierwszą opłatą abonamentową, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, powiadamiającą Cię o możliwości dostępu do tych części Usługi, które objęte są tylko subskrypcją, oraz materiałów w ramach Usługi.

WAŻNA UWAGA: W ZALEŻNOŚCI OD OPCJI PŁATNOŚCI WYBRANEJ PRZY REJESTRACJI SUBSKRYPCJI, AUTOMATYCZNIE ODNAWIAMY TWOJĄ SUBSKRYPCJĘ W KAŻDĄ MIESIĘCZNĄ LUB ROCZNĄ ROCZNĘ TEGO DNIA, W KTÓRYM ZAPŁACIAMY TWÓJ KREDYT LUB PŁATNOŚĆ PŁATNOŚCI W TRAKCIE PROCESU REJESTRACJI CZŁONKOSTWA OBCIĄŻAMY OD KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ ODPOWIEDNĄ OPŁATĘ SUBSKRYPCYJNĄ ORAZ WSZELKIE SPRZEDAŻY LUB PODOBNE PODATKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE OPŁATĄ SUBSKRYPCYJNĄ (BEZ OPŁATY ZA ANULOWANIE). KAŻDY OKRES PRZEDŁUŻENIA SUBSKRYPCJI JEST NA JEDEN MIESIĄC LUB JEDEN ROK, W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ OPCJI PŁATNOŚCI. MOŻESZ ANULOWAĆ LUB ZMIENIĆ SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ W DOWOLNYM CZASIE W RAMACH SERWISU LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI POD adresem [email protected] W PRZYPADKU OBNIŻENIA STOPNIA LUB ANULOWANIA SUBSKRYPCJI CIESZY SIĘ BIEŻĄCYMI KORZYŚCIAMI Z SUBSKRYPCJI AŻ DO WYGAŚNIĘCIA AKTUALNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, ZA KTÓRY ZAPŁACIŁEŚ, ORAZ OTRZYMASZ OTRZYMANIE KORZYŚCI Z TYCH KORZYŚCI Z TYTUŁU WYDATKU SUBSKRYPCJI.

Jesteś odpowiedzialny za zapłacenie wszelkich obowiązujących podatków od sprzedaży i użytkowania związanych z zakupem Subskrypcji na podstawie adresu pocztowego, który podałeś podczas rejestracji jako Subskrybent, oraz upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty kredytowej lub debetowej wszelkimi obowiązującymi podatkami. .

PŁATNOŚCI.

Zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące opłaty związane z korzystaniem z Usługi. Możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto i / lub dostęp do Usługi, jeśli płatność jest opóźniona i / lub oferowana przez Ciebie metoda płatności (np. Karta kredytowa lub debetowa) nie może zostać przetworzona. Udostępniając metodę płatności, wyraźnie upoważniasz nas do pobierania odpowiednich opłat za tę metodę płatności, a także podatków i innych opłat, które są w związku z tym naliczane w regularnych odstępach czasu, z których wszystkie zależą od Twojej konkretnej subskrypcji i wykorzystywanych usług.

Rozumiemy, że możesz anulować swoje konto, ale pamiętaj, że nie zapewnimy żadnych zwrotów kosztów i będziesz odpowiedzialny za spłatę salda należnego na koncie. Aby wszystko było mniej skomplikowane, zgadzasz się, że możemy naliczyć wszelkie niezapłacone opłaty za pomocą podanej przez Ciebie metody płatności i / lub wysłać Ci rachunek za takie niezapłacone opłaty.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA.

Korzystając z Usługi, obie strony wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej od drugiej strony. Te wiadomości elektroniczne mogą zawierać powiadomienia o obowiązujących opłatach i prowizjach, informacje o transakcjach i inne informacje dotyczące Usługi lub z nią związane. Ta komunikacja elektroniczna jest częścią Twojej relacji z nami. Obie strony zgadzają się, że wszelkie powiadomienia, porozumienia, ujawnienia lub inne komunikaty, które wysyłaliśmy między stronami drogą elektroniczną, będą spełniać wszelkie wymogi prawne w zakresie komunikacji, w tym takie wiadomości na piśmie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Szanujemy informacje, które nam przekazujesz, i chcemy mieć pewność, że w pełni rozumiesz, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Dlatego prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności ("Polityka prywatności"), która wyjaśnia wszystko. WITRYN I USŁUG STRON TRZECICH.

Uważamy, że linki są wygodne i czasami udostępniamy w Usłudze linki do witryn internetowych osób trzecich. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz Usługę. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania żadnych stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z Usługi, nie kontrolujemy żadnej z witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z witryn internetowych osób trzecich (lub produkty, usługi lub treści dostępne za pośrednictwem któregokolwiek z nich). W związku z tym nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych osób trzecich, żadnych informacji, oprogramowania, produktów, usług lub materiałów tam znalezionych ani żadnych wyników, które można uzyskać w wyniku ich używania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się w ramach Usługi, robisz to całkowicie na własne ryzyko i musisz przestrzegać polityki prywatności oraz warunków i zasad obowiązujących w tych witrynach internetowych osób trzecich.

Usługa umożliwia również łączenie różnych usług stron trzecich online, w tym YouTube ("Usługi stron trzecich"). Aby skorzystać z tych funkcji i możliwości, możemy poprosić użytkownika o uwierzytelnienie, zarejestrowanie się lub zalogowanie się do Usług stron trzecich za pośrednictwem Usługi lub na stronach internetowych ich odpowiednich dostawców oraz, w stosownych przypadkach, zezwolić użytkownikowi na skonfigurowanie ustawień prywatności na tym koncie witryny strony trzeciej w celu umożliwienia udostępniania kontaktów użytkownika kontaktom na koncie witryny innej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na temat konsekwencji aktywacji tych Usług stron trzecich oraz naszego wykorzystania, przechowywania i ujawniania informacji związanych z Użytkownikiem i korzystaniem z Usług stron trzecich w ramach Usługi, zapoznaj się z Polityką prywatności. Należy jednak pamiętać, że sposób, w jaki Użytkownik może korzystać z takich Usług Stron Trzecich oraz sposób, w jaki będą one wykorzystywać, przechowywać i ujawniać informacje, podlega wyłącznie polityce takich stron trzecich.

CZYNNOŚCI NIEAUTORYZOWANE.

Dla jasności zezwalamy na korzystanie z Usługi wyłącznie w dozwolonych celach. Jakiekolwiek inne korzystanie z Usługi wykraczające poza Dozwolone Cele jest zabronione, a zatem stanowi nieuprawnione korzystanie z Usługi. Dzieje się tak, ponieważ między Tobą a nami wszystkie prawa do Usługi pozostają naszą własnością.

Nieautoryzowane korzystanie z Usługi może skutkować naruszeniem różnych praw amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich. Wolimy zachować ten związek bez dramatu, więc korzystając z Usługi, zgadzasz się przestrzegać wspólnych standardów etykiety i działać zgodnie z prawem. Na przykład użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi:
W sposób, który modyfikuje, publicznie wyświetla, publicznie wykonuje, reprodukuje lub rozpowszechnia jakąkolwiek Usługę; w sposób, który narusza jakiekolwiek lokalne, stanowe, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe statuty, rozporządzenia, zasady, porządek, traktat lub inne prawo; Prześladować, nękać lub krzywdzić inną osobę; Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywe przedstawianie powiązań Użytkownika z osobą lub podmiotem; zakłócania lub zakłócania działania Usługi lub serwerów lub sieci połączonych z Usługą; Aby korzystać z jakichkolwiek metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych w związku z Usługą za pomocą jakichkolwiek środków innych niż za pośrednictwem interfejsu dostarczonego przez ConveyThis do wykorzystania w dostępie do Usługi; lub próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Usługi lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługą, czy to poprzez hakowanie, wyszukiwanie haseł, czy w jakikolwiek inny sposób.

Pamiętaj, to są tylko przykłady, a powyższa lista nie jest pełną listą wszystkiego, czego nie możesz robić.

Zgadzasz się zatrudnić prawników, aby nas bronili, jeśli naruszysz niniejsze Warunki, a naruszenie to spowoduje dla nas problem. Zgadzasz się również zapłacić wszelkie odszkodowania, które będziemy musieli zapłacić w wyniku Twojego naruszenia. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków przez Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w inny sposób podlegają odszkodowaniu ze strony Państwa, aw takim przypadku zgadzają się Państwo współpracować z Naszą obroną przed takim roszczeniem.

Użytkownik zwalnia, zrzeka się, zwalnia i obiecuje nie pozywać ani nie wnosić jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam za jakiekolwiek straty, szkody lub szkody związane w jakikolwiek sposób z Usługą lub jakąkolwiek jej częścią. JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ZRZEKASZ SIĘ SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY MÓWI: "OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W MOMENCIE WYKONANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE JEŚLI JEST PRZEZ NIEGO ZNANE, MUSIAŁO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM." JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM INNEJ JURYSDYKCJI, ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PORÓWNYWALNYCH USTAW LUB DOKTRYN.

PRZESYŁAĆ NINIEJSZE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE.

Oświadczamy i gwarantujemy, że: (i) mamy pełne prawo, moc i upoważnienie do zawierania i wykonywania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; (ii) Usługa będzie świadczona w sposób profesjonalny i fachowy; oraz (iii) mamy prawo, tytuł i udziały w Materiałach wystarczające do udzielenia praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków.

ODSZKODOWANIE.

Każda ze stron zgadza się bronić drugiej strony, jej spółek stowarzyszonych oraz ich odpowiednich agentów, akcjonariuszy, partnerów, pracowników i licencjobiorców oraz każdego z ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy (łącznie "Strony objęte zwolnieniem" i zaniechania każdego z nich przed i przeciwko wszelkim roszczeniom i żądaniom (łącznie "Roszczenia"), wniesionym przez osobę trzecią opartą lub powstałą w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z lub w związku z naruszeniem przez taką stronę jej oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań, jak przewidziano w niniejszych Warunkach. Strona odszkodowawająca wypłaca wszelkie odszkodowania ostatecznie przyznane lub zapłacone w ramach rozstrzygania takich Roszczeń. Strony odszkodowane muszą niezwłocznie powiadomić stronę odszkodową na piśmie o wszelkich roszczeniach o odszkodowanie na mocy niniejszej Umowy oraz dostarczyć, na koszt strony odszkodowującej (tylko w zakresie wydatków out-of-pocket), wszelkie racjonalnie niezbędnej pomocy, informacji i upoważnienia, aby umożliwić stronie odszkodowniczej kontrolę obrony i rozstrzygania takich roszczeń; pod warunkiem że niezdolność Stron zwolnionych z odpowiedzialności do niezwłocznego poinformowania strony odszkodowania o jakimkolwiek Roszczeniu nie usprawiedliwia strony zwalniającej z odpowiedzialności z tytułu jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, w których takie uchybienie w istotny sposób narusza stronę odszkodową. Niezależnie od powyższego strona odszkodowalająca nie może zawrzeć żadnego rozstrzygnięcia obrony takiego działania, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z orzeczonej, której zgoda nie zostanie bezzasadnie wstrzymana lub opóźniona. Strona Odszkodowana może uczestniczyć na jej koszt w obronie i/lub rozstrzyganiu takich działań z wybranym przez siebie doradcą i na jej wyłączny koszt.

PRAWA WŁASNOŚCI.

"ConveyThis" jest znakiem towarowym należącym do nas. Inne znaki towarowe, nazwy i logo w Serwisie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszystkie Materiały, w tym ich rozmieszczenie w Usłudze, są naszą wyłączną własnością. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane lub ograniczone przez obowiązujące prawo, jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub licencji.

WŁASNOŚĆ; LICENCJE

Treści i praw do treści Do celów niniejszej Umowy: (i) "Treść" oznacza tekst, grafikę, obrazy, muzykę, oprogramowanie, audio, wideo, dzieła autorstwa wszelkiego rodzaju oraz informacje lub inne materiały, które są publikowane, generowane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Witryn lub Usług; oraz (ii) "Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie Treści udostępniane przez użytkowników (w tym użytkownikowi) w celu udostępnienia ich za pośrednictwem Witryn lub Usług. Treści obejmują między innymi Treści Użytkownika. Własność i odpowiedzialność za treści ConveyThis nie rości sobie żadnych praw własności do treści Użytkownika i żadne z nich nie będzie uważane za ograniczające wszelkie prawa, które użytkownik może mieć do wykorzystania i wykorzystania Treści Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego, ConveyThis i ich licencjodawcy posiadają wyłącznie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Witrynach i Usługach i Treściach oraz wszelkie podstawowe oprogramowanie, technologię i procesy oraz wszelkie ulepszenia lub modyfikacje, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryny, Usługi i Treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych lub innych prawach własności zawartych w Witrynach, Usługach lub Treściach lub towarzyszących jej. Prawa do Treści Użytkownika Przyznane przez Użytkownika Poprzez udostępnienie jakichkolwiek Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryn lub Usług niniejszym udzielasz ConveyThis niewyłączną, zbywalną, podlegalną sublicencjonowcją, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych opartych na, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i rozpowszechnianie Treści Użytkownika w związku z obsługą i świadczeniem Usług i Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich Treści Użytkownika lub posiada wszelkie prawa, które są niezbędne do przyznania nam praw licencyjnych do Treści Użytkownika na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje również, że ani Jego Treści Użytkownika, ani korzystanie i udostępnianie Treści Użytkownika, które mają być udostępniane za pośrednictwem Witryn lub Usług, ani jakiekolwiek korzystanie z Treści Użytkownika przez ConveyThis w Usługach lub za ich pośrednictwem nie będą naruszać, przywłaszczać ani naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, ani praw do reklamy lub prywatności, ani nie spowoduje naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji. Prawa do Treści przyznane przez ConveyThis Z zastrzeżeniem zgodności użytkownika z niniejszą Umową, ConveyThis udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na przeglądanie, kopiowanie, wyświetlanie i drukowanie Treści wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem przez Użytkownika z Witryn i Usług. Treści z YouTube: ConveyThis uzyskuje dostęp do treści publicznych z zewnętrznych serwisów społecznościowych, takich jak YouTube. ConveyThis korzysta z interfejsów API tłumaczeń, a także korzystając z Treści interfejsu API tłumaczeń w witrynach i usługach ConveyThis, użytkownik wyraża zgodę na wiązanie się z Warunkami korzystania z usługi Translation API. Zewnętrzne usługi sieci społecznościowych, takie jak Google, Yandex, Bing, DeepL, mogą od czasu do czasu aktualizować swoje Warunki korzystania z usługi i Polityki prywatności, a ConveyThis nie ponosi odpowiedzialności za przegląd jakichkolwiek zmian lub aktualizacji tych zmian. Zalecamy regularne zapoznanie się z Warunkami korzystania z usługi interfejsu API tłumaczeń i Polityką prywatności Google. Treści z uwierzytelnionych kont SNS Jeśli użytkownik posiada Konto, może zdecydować się na powiązanie swojego Konta z usługami sieci społecznościowych osób trzecich (takimi jak Facebook, Google lub YouTube) (z których każdy, usługa sieci społecznościowych lub "SNS"), z którymi użytkownik ma konto (każde takie konto, "Konto osoby trzeciej") poprzez: (i) podanie danych logowania do Konta Osoby Trzeciej w celu ConveyThis za pośrednictwem Witryn lub Usług; lub (ii) zezwalanie ConveyThis na dostęp do Konta Osoby Trzeciej, co jest dozwolone na mocy obowiązujących warunków regulujących korzystanie z każdego Konta Osoby Trzeciej w sposób opisany powyżej. Użytkownik oświadczy, że jest uprawniony do ujawnienia danych logowania do Konta Osoby Trzeciej w celu ConveyThis i/lub udzielenia ConveyThis dostępu do Swojego Konta Osób Trzecich (w tym między innymi do celów opisanych w niniejszym dokumencie), bez naruszania przez niego jakichkolwiek warunków regulujących korzystanie z odpowiedniego Konta Osoby Trzeciej i bez ConveyThis do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub nakładania ConveyThis ograniczeń użytkowania nałożonych przez takich dostawców usług osób trzecich. Udzielając ConveyThis dostępu do kont osób trzecich, użytkownik rozumie, że ConveyThis może uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie Treści, które zostały dostarczone i przechowywane na Koncie Osoby Trzeciej ("Treści konta osób trzecich"), tak aby były dostępne za pośrednictwem Witryn i/lub Usług (zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności). O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie Treści konta osób trzecich, jeśli takie istnieją, będą uważane za Treści Użytkownika do wszystkich celów niniejszej Umowy. Należy pamiętać, że jeśli Konto Osoby Trzeciej lub związana z nią usługa stanie się niedostępna lub ConveyThis dostęp do takiego Konta Osoby Trzeciej zostanie zakończony przez zewnętrznego dostawcę usług, wówczas Zawartość Konta Osoby Trzeciej, która była dostępna z takiego Konta Osoby Trzeciej, nie będzie już dostępna za pośrednictwem Witryn lub Usług. Użytkownik ma możliwość wyłączenia połączenia między Kontem użytkownika a Kontami Osób Trzecich w dowolnym momencie za pośrednictwem Witryn i/lub Usług. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG POWIĄZANYMI Z KONTAMI OSÓB TRZECICH PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE UMOWIE (UMOWY) UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG. ConveyThis nie dokłada wszelkich starań, aby przeglądać treści konta osób trzecich w jakimkolwiek celu, w tym między innymi za dokładność, legalność lub niedysania i ConveyThis nie ponosi odpowiedzialności za treści konta osób trzecich.

NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i zachęcamy Do tego samego. W związku z tym stosujemy politykę usuwania Treści Użytkownika, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, zawieszania dostępu do Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) do każdego użytkownika, który korzysta z Usługi z naruszeniem czyichś praw własności intelektualnej i / lub zakończenia w odpowiednich okolicznościach konta każdego użytkownika, który korzysta z Usługi z naruszeniem czyichś praw własności intelektualnej.

Zgodnie z użytkownikiem użytkownik zwalnia, zrzeka się, umorza i obiecuje nie pozywać ani nie wnosić jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam za jakiekolwiek straty, szkody lub szkody związane w jakikolwiek sposób z Witryną lub jakąkolwiek jej częścią. JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ZRZEKASZ SIĘ SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY MÓWI: "OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W MOMENCIE WYKONANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE JEŚLI JEST PRZEZ NIEGO ZNANE, MUSIAŁO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM." JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM INNEJ JURYSDYKCJI, ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PORÓWNYWALNYCH USTAW LUB DOKTRYN., Wdrożyliśmy procedury otrzymywania pisemnego powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich i przetwarzania takich roszczeń zgodnie z takim prawem. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej są naruszane przez użytkownika Usługi, prosimy o powiadomienie naszego agenta na piśmie o roszczeniach o naruszenie:

Attn: DMCA Agent CC: E-mail: [email protected]

Aby upewnić się, że sprawa jest rozpatrywana natychmiast, Twoje pisemne zawiadomienie musi: Zawierać Twój podpis fizyczny lub elektroniczny; Zidentyfikowanie dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która rzekomo została naruszona; Zidentyfikować rzekomo naruszający materiał w wystarczająco precyzyjny sposób, aby umożliwić nam zlokalizowanie tego materiału; Zawierać odpowiednich informacji, za pomocą których możemy się z Tobą skontaktować (w tym adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail); Zawierać oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że korzystanie z materiałów objętych prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej nie jest autoryzowane przez właściciela, agenta właściciela ani prawo; Zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w pisemnym zawiadomieniu są dokładne; i zawierać oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

O ile zawiadomienie nie dotyczy praw autorskich lub innego naruszenia praw własności intelektualnej, Agent nie będzie w stanie zająć się wymienionym problemem.

Należy również pamiętać, że w przypadku naruszeń praw autorskich zgodnie z sekcją 512 (f) ustawy o prawach autorskich każda osoba, która świadomie i niezgodnie z prawdą zapewnia, że materiał lub działanie narusza prawa autorskie, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

PRZEDŁOŻENIE WZAJEMNEGO ZGŁOSZENIA USTAWY DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA").

Powiadomimy Cię, że usunęliśmy lub wyłączyliśmy dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim, które dostarczyłeś, jeśli takie usunięcie jest zgodne z prawidłowo otrzymanym zawiadomieniem o usunięciu DMCA. W odpowiedzi możesz przekazać naszemu agentowi pisemne roszczenie wzajemne zawierające następujące informacje:

Twój fizyczny lub elektroniczny podpis; Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz miejsca, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostęp do niego został zablokowany; Oświadczenie od Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że masz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony; oraz Twoje imię i nazwisko, adres fizyczny i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję sądu w okręgu sądowym, w którym znajduje się Twój adres fizyczny, lub jeśli Twój adres fizyczny znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego w którym możemy się znajdować, oraz że zaakceptujesz doręczenie pism procesowych od osoby, która przekazała zawiadomienie o materiałach przypuszczalnie naruszających prawa, lub od przedstawiciela takiej osoby.

ZAKOŃCZENIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ NARUSZEŃ.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zamknięcia konta lub dostępu dowolnego użytkownika Usługi, który jest przedmiotem powtarzających się DMCA lub innych powiadomień o naruszeniu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

USŁUGA TA I WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "ZE WSZYSTKIMI WADAMI". CAŁE RYZYKO CO DO ICH JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI JEST Z TOBĄ.

WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE RĘKOJE RĘKOJMI (WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE) W ODNIESIENIU DO USŁUG I MATERIAŁÓW, KTÓRE OBEJMUJĄ, ALE NIE OGRANICZAJĄ SIĘ, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI LUB CELU UŻYTKOWANIA NIENARUSZANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

OZNACZA TO, ŻE NIE OBIECUJEMY, ŻE SERWIS JEST WOLNY OD PROBLEMÓW. Nie ograniczając ogólności powyższego, nie gwarantujemy, że Usługa spełni Twoje wymagania lub że Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, ani że wady Usługi zostaną naprawione. Nie dajemy żadnych gwarancji co do wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, ani co do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub od nas lub naszych spółek zależnych / innych firm stowarzyszonych nie stanowią żadnej gwarancji. Zrzekamy się wszelkich odszkodowań opartych na słuszności.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Z WYJĄTKIEM Z TYTUŁU WOLNEGO ZACHOWANIA, OBOWIĄZKÓW ODSZKODOWANIA I ZACHOWANIA POUFNOŚCI, ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC INNYCH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK Z TYCH CZĘŚCI, POBIERANIA WSZELKIE MATERIAŁY LUB TREŚCI DO LUB Z USŁUGI. Z WYJĄTKIEM WYKONANIA WOLNEGO ZACHOWANIA, OBOWIĄZKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI I POUFNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC INNYCH ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, KARNE, , ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA LUB INNE KORZYŚCI EKONOMICZNE) JEDNAK POWSTAJĄ, NAWET JEŚLI WIEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

PRAWA LOKALNE; KONTROLA EKSPORTU.

Kontrolujemy i obsługujemy Usługę z naszej siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a całość Usługi może być nieodpowiednia lub niedostępna do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z Usługi poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi lokalnych przepisów dotyczących zachowania w Internecie i dopuszczalnych treści.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE.

Wszelkie opinie, które użytkownik przekazuje nam na temat Usługi (np. komentarze, pytania, sugestie, materiały – łącznie "Opinie") za pośrednictwem jakiejkolwiek komunikacji (np. połączenia, faksu, wiadomości e-mail) będą traktowane zarówno jako niepoufne, jak i niezastrzeżone. Niniejszym przenosisz wszelkie prawa, tytuły i udziały, a my możemy swobodnie korzystać, bez żadnych przypisów lub rekompensaty dla Ciebie, wszelkie pomysły, know-how, koncepcje, techniki lub inne prawa własności intelektualnej i prawa własności zawarte w Opinii, niezależnie od tego, czy są opatentowane, w jakimkolwiek celu, w tym między innymi, rozwijanie, produkcja, produkcja, licencjonowanie, marketing i sprzedaż, bezpośrednio lub pośrednio, bezpośrednio lub pośrednio , produkty i usługi korzystające z takich opinii. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie jesteśmy zobowiązani do używania, wyświetlania, powielania ani rozpowszechniania takich pomysłów, know-how, koncepcji lub technik zawartych w Opinii i nie ma prawa zmuszać do takiego wykorzystania, wyświetlania, powielania lub rozpowszechniania.

ARBITRAŻ.

W przypadku naszych lub twoich wyborów wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszych Warunków lub Usługi, które nie zostały rozwiązane za obopólną zgodą, mogą zostać rozwiązane w drodze wiążącego arbitrażu, który ma zostać przeprowadzony przed JAMS lub jego następcą. O ile strony nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w Jersey City w stanie New Jersey, zanim jeden arbiter wspólnie uzgodni łkluby lub jeśli strony nie mogą wzajemnie się uzgodnić, jeden arbiter wyznaczony przez JAMS i będzie prowadzony zgodnie z zasadami i przepisami ogłoszonymi przez JAMS, chyba że zostaną wyraźnie zmienione w niniejszych Warunkach. Arbitraż musi rozpocząć się w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od daty złożenia pisemnego wniosku o arbitraż przez którąkolwiek ze stron. Decyzja arbitra i orzeczenie zostaną podjęte i dostarczone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakończenia arbitrażu i w ciągu sześciu (6) miesięcy od wyboru arbitra. Arbiter nie będzie uprawniony do zadłużania odszkodowania przekraczającego ograniczenia dotyczące rzeczywistych odszkodowań, szkód bezpośrednich określonych w niniejszych Warunkach i nie może pomnożyć rzeczywistych szkód ani przyznać odszkodowania karnego lub innych szkód, które są wyraźnie wyłączone na mocy niniejszych Warunków, a każda ze stron niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń do takich szkód. Arbiter może, według własnego uznania, oszacować koszty i wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne i wydatki przeważającej części) na każdą stronę postępowania. Każda strona odmawiająca wykonania nakazu arbitrów będzie odpowiedzialna za koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, poniesione przez drugą stronę w celu wykonania orzeczenia. Niezależnie od powyższego, w przypadku tymczasowego lub wstępnego nakazu sądowego, każda ze stron może wystąpić do sądu bez uprzedniego arbitrażu w celu uniknięcia natychmiastowej i nieodwracalnej szkody. Postanowienia niniejszej sekcji arbitrażowej będą wykonalne w każdym sądzie właściwej jurysdykcji.

GENERAŁ.

Uważamy, że komunikacja bezpośrednia rozwiązuje większość problemów – jeśli uznamy, że nie przestrzegasz niniejszych Warunków, poinformujemy Cię o tym. Zapewnimy Ci nawet zalecane niezbędne działania naprawcze, ponieważ cenimy tę relację.

Jednak niektóre naruszenia niniejszych Warunków, określone przez nas, mogą wymagać natychmiastowego zakończenia Twojego dostępu do Usługi bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsze Warunki podlegają postanowieniom federalnej ustawy o arbitrażu, prawa stanu New Jersey i obowiązującego prawa federalnego Stanów Zjednoczonych, bez względu na wybór lub konflikt przepisów prawnych. Obce przepisy nie mają zastosowania. Z wyjątkiem sporów podlegających arbitrażowi, jak opisano powyżej, wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków lub Witryny będą rozstrzygane przez sądy w hrabstwie Hudson w stanie New Jersey. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z obowiązującym prawem, wówczas taki termin (a) będzie interpretowany jako odzwierciedlający intencje stron i żadne inne warunki nie będą modyfikowane. Decydując się na nie egzekwowanie któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie zrzekamy się naszych praw. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami, a zatem zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje, dyskusje lub umowy między Wszystkimi dotyczące Usługi. Prawa własności, zrzeczenie się gwarancji, oświadczenia złożone przez Ciebie, odszkodowania, ograniczenia odpowiedzialności i postanowienia ogólne pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

Zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia maszynowego

Każdy ConveyThis plan subskrypcji zawiera pewną ilość słów tłumaczenia maszynowego. Oznacza to, że Twoja strona zostanie szybko przetłumaczona na języki obce za pomocą naszych narzędzi do automatycznego tłumaczenia obsługiwanych przez Google, DeepL, Microsoft, Amazon i Yandex.

Należy jednak pamiętać, że tłumaczenie maszynowe nie jest w 100% dokładne i nie może zastąpić profesjonalnego tłumaczenia przez lingwistów mówiących w języku ojczystym. Maszyny nie mogą odgadnąć właściwego kontekstu tekstu, niezależnie od tego, czy jest on neuronowy, czy statystyczny. Powszechną praktyką jest korekta tłumaczeń maszynowych z pomocą lingwistów, aby zapewnić odpowiednią jakość strony docelowej.

Oto ogólny zarys tłumaczenia strony internetowej:

  • Przetłumacz wstępnie całą witrynę z tłumaczeniem maszynowym
  • Wyklucz określone słowa kluczowe z tłumaczenia. Przykład, nazwy marek.
  • Wybierz strony, na które chciałbyś zwrócić szczególną uwagę podczas korekty: strona główna, strona o nas, strona kontaktowa, ceny, koszyk itp.
  • Użyj narzędzi ConveyThis:Visual i Text Editors do wprowadzania poprawek.
  • Użyj narzędzi ConveyThis, aby zaprosić kierowników projektów i tłumaczy do sprawdzania stron.
  • Zlecaj profesjonalne tłumaczenia profesjonalistom.
  • Oceniaj wyniki i mierz konwersje.

Ten zarys ma na celu pomóc Ci zwiększyć współczynniki konwersji. Jeśli planujesz zarabiać na swojej witrynie i kupujesz Google Ads lub inny rodzaj marketingu, warto mieć lepszy współczynnik konwersji na swoich stronach docelowych.

Historycznie profesjonalnie sprawdzane tłumaczenia maszynowe dają 50% wzrost współczynnika konwersji. To dużo pieniędzy, jeśli cena płatnego kliknięcia stale rośnie, a siła nabywcza ludzi podczas COVID19 maleje.

Aby trochę zarobić, musisz trochę wydać. Samo tłumaczenie maszynowe nie wystarczy.

W związku z tym niniejsze zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia maszynowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub w inny sposób musisz skontaktować się z nami z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami pod numerem 121 Newark Ave, STE 302, Jersey City, NJ 07302, [email protected].

Naszą misją jest pomaganie Twoim stronom internetowym w korzystaniu z narzędzi i strategii, aby stać się wielojęzycznymi i zdobyć lojalnych odbiorców na całym świecie.