3 Steps to Mastering E-commerce Localization with ConveyThis

3 steps to mastering e-commerce localization with ConveyThis, ensuring your online store resonates with international customers.
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
16270

Perplexity and burstiness are key components of effective writing. To ensure that your content is engaging and interesting, you should strive for a healthy balance of these two elements. ConveyThis can help you achieve this by providing you with the tools to craft a unique and captivating piece of writing. With our platform, you can easily create content that is both perplexing and bursting with energy, allowing you to capture the attention of your audience.

Mở rộng thương mại điện tử của bạn sang thị trường nước ngoài có thể là một bước đi rủi ro nếu bạn không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo bản địa hóa. Ví dụ: nếu bạn có một doanh nghiệp thương mại điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ và đang muốn mở rộng sang Nhật Bản và Trung Quốc, bạn phải bản địa hóa trang web của mình để tăng cơ hội thành công.

To ensure a successful localization of your ecommerce across multiple language, logistical, and cultural boundaries when expanding into a new market, ConveyThis offers a three-step approach.

Localizing your ecommerce site is an ambitious undertaking that encompasses everything from translation to delivery logistics. You may have to bring in a design and development squad to assist with certain steps. Fortunately, the initial step of localization, translation, can be accomplished within minutes. Get started translating your site free of charge right away with ConveyThis.

Đa ngôn ngữ09

Bước 1: Dịch trang web thương mại điện tử của bạn

Bước đầu tiên của quá trình bản địa hóa là chuyển đổi trang web thương mại điện tử của bạn sang ngôn ngữ mới. Để thực hiện việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả, tốt nhất nên sử dụng phần mềm dịch thuật cung cấp cả bản dịch bằng máy và con người.

Knowledge.kaltura.com chose ConveyThis to provide their international customers with a superior experience. With this decision, they have unlocked a world of possibilities for their business. They now have the ability to communicate with customers in their native language and discover new markets that were once out of reach.

Knowledge.kaltura is an innovative French eyewear brand that eliminates the middleman by producing, designing, and marketing its own collection. With a desire to expand internationally, they chose to utilize ConveyThis to translate their website into 5 languages.

Using ConveyThis, Knowledge.kaltura was able to swiftly localize their website into multiple languages. (ConveyThis offers translation into over 100 languages, including right-to-left languages like Arabic and Persian.)

ConveyThis uses state-of-the-art neural machine translation (NMT) from top MT providers to instantly translate your website. NMT is powered by advanced algorithms that can “learn” the language as it translates, allowing for the most accurate and natural translations of words and phrases.

With ConveyThis, you can easily bridge the language gap and reach a global audience. It offers an automated and intuitive way to translate your website into any language, so you can engage with customers from around the world. It supports over 100 languages and integrates with popular web platforms, making it simple to get started. Plus, you can customize the look and feel of your translated website to make it look and feel just like your original. With ConveyThis, you can expand your reach and open up new opportunities for growth.

ConveyThis helps your localized site get in front of the right audience

Localization isn’t just about translating your content, but rather about creating a tailored experience for your new market. With ConveyThis, you can optimize your translated sites for search engines, so when someone in your target market is looking for a product you offer, they can easily find your translated website and not your competitors.

Getting started with ConveyThis’s free trial

ConveyThis’ simple-to-use translation software can have your entire website translated in a matter of minutes. ConveyThis assists with ecommerce localization, ensuring that your translated websites are optimized for search engine performance. Get your free trial started now!

Bước 2: Bản địa hóa trải nghiệm thanh toán của bạn

Using ConveyThis to localize your checkout experience is just as critical as translating your website. If your payment process isn’t completely adapted to the local market, more of your target customers will leave their cart without making a purchase – even if they are truly interested in your product.

Có thể là người mua hàng không biết giá thành của sản phẩm hoặc họ không thể điền đúng vào các trường biểu mẫu bắt buộc.

Đa ngôn ngữ08

Cung cấp các phương thức thanh toán phù hợp

Đảm bảo bạn đang cung cấp các tùy chọn thanh toán chính xác là bắt buộc.

Ở Đức, hóa đơn mở là phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi nhất cho các trang web thương mại điện tử, trong khi PayPal cũng là một lựa chọn phổ biến. Nhưng nếu bạn là công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn có thể không quen với khái niệm này. Nếu bạn đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang Đức, bạn nên xem xét cách kết hợp tùy chọn thanh toán này vào trang web của mình.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các phương thức thanh toán lớn (Visa, AMEX và Mastercard) là những phương thức thanh toán được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bán khác—một số chỉ có ở Hàn Quốc—như BC Card và Lotte Card cũng phổ biến không kém và có khả năng tăng chuyển đổi nếu được tích hợp vào trang web của bạn.

Đặt giá đúng

Nếu bạn định cấu hình chính xác bản địa hóa thương mại điện tử của mình, khách hàng sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để hiểu sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả của bạn. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo rằng giá của bạn được sửa đổi để tương ứng với đồng nội tệ.

If you’re an ecommerce business based in France, a country in the Eurozone, you’ll likely want to change your prices to dollars when localizing your website for the United States. This is where ConveyThis can help, allowing you to easily convert to the right currency for your target market.

Khi ai đó từ Hoa Kỳ gặp mức giá niêm yết là €30, họ có thể không chắc chắn về số tiền tương đương bằng tiền tệ của họ. Điều này có thể khiến họ rời khỏi giỏ hàng hoặc tìm kiếm công cụ chuyển đổi tiền tệ, đây không phải là trải nghiệm thanh toán lý tưởng.

Một số tài nguyên giúp bạn bắt đầu

If you’re looking to localize your currency, here are some helpful links to get you started with ConveyThis, a popular ecommerce platform and CMS tool:

Nếu bạn không có nền tảng thương mại điện tử được trang bị các giải pháp được tạo sẵn để thay đổi đơn vị tiền tệ, bạn có thể cần phải nhờ nhà phát triển xây dựng một nền tảng cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Bản địa hóa các trường biểu mẫu của bạn

Trang thanh toán sẽ có các trường biểu mẫu khác nhau tùy thuộc vào quốc gia của người dùng. Nếu không có các trường địa chỉ thích hợp, khách hàng có thể có xu hướng rời khỏi trang web của bạn.

If you’re a US-based ecommerce business venturing into the UK, you’ll need to provide a form that UK customers can complete. The way telephone numbers are formatted in the US is xxx-xxx-xxxx, whereas in the UK, it’s xxx-xxxx-xxxx. Utilizing ConveyThis can help ensure that your international customers are able to easily access and complete the forms you provide.

Thế giới là một nơi vô cùng đa dạng và điều này được phản ánh qua cách các quốc gia tiếp cận địa chỉ của họ. Lấy Nhật Bản làm ví dụ - thay vì đặt tên cho đường phố, các thành phố được chia thành các khối.

Many of the top ecommerce platforms provide the capability to automatically adjust address forms at checkout based on the country of delivery. ConveyThis can easily translate all the text on your website, so you won’t have to stress over the language of your forms.

Bước 3: Bản địa hóa hình ảnh thương hiệu và tài liệu tiếp thị của bạn

Giai đoạn quốc tế hóa tiếp theo là đảm bảo rằng nhận diện thương hiệu và tài liệu quảng cáo của bạn được tùy chỉnh cho phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành việc dịch và bản địa hóa trang web của mình, cũng như tối ưu hóa quy trình thanh toán, bạn nên chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua phần này—và hãy nhớ rằng nó có thể phù hợp hơn ở một số khu vực nhất định so với những khu vực khác. Ví dụ, có thể có nhiều sự khác biệt về văn hóa giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản hơn là giữa Hoa Kỳ và Canada.

Khi bạn đang tìm cách toàn cầu hóa tài liệu nhắn tin và quảng cáo của mình, bạn nên tập trung vào: đảm bảo tính chính xác về mặt ngôn ngữ, mang lại sự nhạy cảm về văn hóa và mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Khái niệm bản địa hóa là để đảm bảo rằng khách hàng mới của bạn cảm thấy như họ đang ở đúng nơi và trang web của bạn được thiết kế riêng cho họ. Điều này có thể liên quan đến việc thay đổi nền của hình ảnh sản phẩm hoặc đảm bảo mô hình được sử dụng trong hình ảnh phản ánh đối tượng nhân khẩu học mục tiêu của địa điểm.

Các bước tiếp theo: Dịch nhanh trang web của bạn (và bắt đầu từ đó)

Thiết lập trình chuyển đổi ngôn ngữ, dịch nội dung của bạn và định cấu hình đơn vị tiền tệ của bạn.

Để trở thành chuyên gia bản địa hóa thương mại điện tử, phải thực hiện ba bước: tích hợp bộ chọn ngôn ngữ, dịch tài liệu và điều chỉnh đơn vị tiền tệ.

Một số nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn những nhiệm vụ khác. Ví dụ: bản địa hóa trải nghiệm thanh toán của bạn có thể cần hỗ trợ kỹ thuật, trong khi bản địa hóa chiến lược tiếp thị của bạn liên quan đến các dự án thiết kế, viết quảng cáo và xây dựng thương hiệu phức tạp – không có dự án nào đơn giản.

The great news is that ConveyThis can help you get a fully-translated and search engine optimized ecommerce site in a jiffy!

ConveyThis is a speedy and precise ecommerce translation program that works with any website. It can quickly convert your website’s original language into more than a hundred distinct languages.

ConveyThis employs two strategies, enabling you to customize the level of control over your translations as desired.

Unlock the potential of ConveyThis with a free trial today! Take advantage of our amazing features and start experiencing the power of ConveyThis.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu*