Hiểu thẻ Hreflang và tầm quan trọng của nó đối với SEO

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này

Thẻ Hreflang:
Phải có cho các trang web đa ngôn ngữ để tăng kết quả SEO

Thẻ hreflang là một thuộc tính HTML giúp các công cụ tìm kiếm hiểu ngôn ngữ và đối tượng mục tiêu của nội dung trang web. Nó đặc biệt hữu ích cho các trang web đa ngôn ngữ nhắm mục tiêu người dùng ở các khu vực và ngôn ngữ khác nhau. Thẻ cung cấp một cách để các công cụ tìm kiếm cung cấp phiên bản chính xác của nội dung trang web cho người dùng dựa trên tùy chọn vị trí và ngôn ngữ của họ.

Kết hợp thẻ hreflang vào mã của trang web là một bước quan trọng trong việc tối ưu hóa trang web cho SEO quốc tế. Không có nó, các công cụ tìm kiếm có thể gặp khó khăn trong việc hiểu đối tượng mục tiêu dự định cho nội dung của trang web, dẫn đến thứ hạng kém và trải nghiệm người dùng kém.

Để triển khai thẻ hreflang, chủ sở hữu trang web phải xác định các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của nội dung của họ và thêm thẻ hreflang thích hợp vào phần đầu của mỗi trang. Thẻ phải cho biết ngôn ngữ của trang và vị trí của đối tượng được nhắm mục tiêu. Ví dụ: nếu một trang web có phiên bản tiếng Pháp dành cho người dùng ở Pháp, thì thẻ hreflang cho trang đó phải biểu thị “fr-FR” để cho biết rằng nội dung bằng tiếng Pháp và được nhắm mục tiêu đến người dùng ở Pháp.

chiến dịch đầu tư kinh doanh vecteezy 1

Ngoài việc cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm, việc sử dụng thẻ hreflang còn mang lại lợi ích cho trải nghiệm người dùng. Với phiên bản chính xác của nội dung trang web được phục vụ cho người dùng dựa trên tùy chọn vị trí và ngôn ngữ của họ, người dùng có nhiều khả năng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm và ở lại trang web lâu hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng mức độ tương tác, tỷ lệ thoát thấp hơn và tỷ lệ chuyển đổi được cải thiện.

Tóm lại, thẻ hreflang là thứ bắt buộc phải có đối với các trang web đa ngôn ngữ đang tìm cách tăng kết quả SEO và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn cho khán giả quốc tế của họ. Triển khai thẻ chính xác sẽ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu ngôn ngữ và đối tượng mục tiêu của nội dung trang web, giúp cải thiện thứ hạng và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tối đa hóa phạm vi tiếp cận toàn cầu của bạn với thẻ hreflang

sao chép tối ưu hóa

Thẻ hreflang là một công cụ quan trọng để tối đa hóa khả năng tiếp cận toàn cầu của trang web của bạn. Thuộc tính HTML này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu ngôn ngữ và đối tượng mục tiêu của nội dung trang web, làm cho nó cần thiết cho các trang web đa ngôn ngữ nhắm mục tiêu người dùng ở các khu vực và ngôn ngữ khác nhau.

Bằng cách kết hợp thẻ hreflang vào mã trang web của bạn, bạn có thể đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm cung cấp đúng phiên bản nội dung của bạn cho người dùng dựa trên tùy chọn vị trí và ngôn ngữ của họ. Điều này không chỉ cải thiện thứ hạng của trang web trên công cụ tìm kiếm mà còn cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn cho khán giả quốc tế của bạn.

Việc triển khai thẻ hreflang rất đơn giản. Đầu tiên, hãy xác định các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của nội dung của bạn và thêm thẻ hreflang thích hợp vào phần đầu của mỗi trang. Thẻ phải cho biết ngôn ngữ của trang và vị trí của đối tượng được nhắm mục tiêu. Ví dụ: nếu bạn có phiên bản tiếng Tây Ban Nha cho người dùng ở Tây Ban Nha, thì thẻ hreflang của bạn phải chỉ ra “es-ES” để cho biết rằng nội dung bằng tiếng Tây Ban Nha và được nhắm mục tiêu đến người dùng ở Tây Ban Nha.

Ngoài việc cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm, việc sử dụng thẻ hreflang cũng có thể dẫn đến tăng mức độ tương tác, tỷ lệ thoát thấp hơn và tỷ lệ chuyển đổi được cải thiện. Với phiên bản chính xác của nội dung của bạn được phục vụ cho người dùng dựa trên tùy chọn vị trí và ngôn ngữ của họ, họ có nhiều khả năng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm và ở lại trang web của bạn lâu hơn.

Tóm lại, việc kết hợp thẻ hreflang vào mã trang web của bạn là một bước quan trọng trong việc tối đa hóa phạm vi tiếp cận toàn cầu và cải thiện kết quả SEO trang web của bạn. Với sự trợ giúp của thuộc tính HTML này, bạn có thể đảm bảo rằng nội dung trang web của mình được các công cụ tìm kiếm hiểu đúng và người dùng nhận được trải nghiệm tốt nhất có thể.