Giới thiệu AI của Bộ phận trợ giúp: Cách mạng hóa dịch vụ khách hàng của bạn với AI và ConveyThis

Introducing Help Desk AI: Revolutionize your customer service with AI and ConveyThis, enhancing support with intelligent and multilingual solutions.
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
hình ảnh 2023 11 08 13 20 38

Giới thiệu Help-Desk.ai: Cách mạng hóa dịch vụ khách hàng của bạn bằng AI

Bạn đã sẵn sàng nâng cao trải nghiệm hỗ trợ khách hàng của mình chưa? Help-Desk.ai sẵn sàng thay đổi cách bạn tương tác với khách hàng của mình, cung cấp hệ thống hỗ trợ được hỗ trợ bởi AI hoạt động không mệt mỏi suốt ngày đêm. Nói lời tạm biệt với những hạn chế về giờ làm việc và xin chào dịch vụ khách hàng hiệu quả, tức thời!

Các tính năng chính của Help-Desk.ai:

Hỗ trợ suốt ngày đêm: Chatbot AI của chúng tôi hoạt động 24/7, đảm bảo khách hàng của bạn nhận được trợ giúp họ cần bất cứ lúc nào mà không bị chậm trễ.

Tương tác được cá nhân hóa: Mỗi khách hàng được hưởng sự hỗ trợ phù hợp với các phản hồi phù hợp với yêu cầu cụ thể của họ.

Cơ sở kiến thức mở rộng: Help-Desk.ai là một kho lưu trữ thông minh về tất cả những thứ liên quan đến sản phẩm của bạn, cung cấp những câu trả lời sáng suốt.

Tự động hóa cao: Hợp lý hóa tới 90% tương tác dịch vụ khách hàng của bạn, giảm nhu cầu can thiệp thủ công.

Thiết lập nhanh: Bạn có thể thiết lập và chạy chatbot của mình trong vòng chưa đầy 15 giây, giảm đáng kể thời gian thiết lập.

Tích hợp liền mạch: Dễ dàng nhúng chatbot vào trang web của bạn hoặc giao tiếp với nó thông qua API của chúng tôi để có trải nghiệm người dùng mượt mà.

Bắt đầu với Help-Desk.ai:

Lấy khóa API của bạn: Nhấn nút “Nhận khóa api” để bắt đầu đăng ký nếu bạn chưa làm như vậy.

Đăng ký tài khoản của bạn: Điền email của bạn vào trang đăng ký và chấp nhận các điều khoản của HelpDesk để tiếp tục.

Xác nhận: Nhấp vào “Đăng ký ngay” để gửi thông tin chi tiết và nhận khóa API duy nhất của bạn.

Định cấu hình cuộc trò chuyện của bạn: Sử dụng nút “Định cấu hình trò chuyện” để đi sâu vào cài đặt trên nền tảng Help-Desk.ai.

Hướng dẫn Chatbot của bạn: Đi tới phần 'Nguồn' để bắt đầu tải lên nội dung phục vụ quá trình học tập cho chatbot của bạn.

Tải lên tài liệu: Gửi các tệp của bạn (.pdf, .doc, .docx, .txt) một cách dễ dàng để xây dựng kiến thức cho chatbot.

Nhập văn bản trực tiếp: Ngoài ra, nhập thông tin trực tiếp qua tùy chọn 'Văn bản' để chuyển giao kiến thức nhanh chóng.

Tìm hiểu trên trang web: Nếu bạn muốn, hãy dạy chatbot của bạn thông qua tùy chọn 'Trang web' bằng cách cung cấp URL để nó phân tích.

Lưu và xử lý: Sau khi dữ liệu của bạn được tải lên, hãy lưu cài đặt để hệ thống tiếp thu thông tin mới.

Kiểm tra và xác thực: Đặt câu hỏi cho chatbot của bạn để xác minh rằng nó đã tích hợp dữ liệu mới một cách chính xác.

Với Help-Desk.ai, doanh nghiệp của bạn sẵn sàng cung cấp trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời, vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy. Chuẩn bị chuyển đổi tương tác của khách hàng với sức mạnh của AI!

Phát video

Tác giả

My Khanh