Dịch thuật giáo dục: Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong lĩnh vực học tập

Education translation: Bridging language barriers in the learning sector with ConveyThis, making educational content accessible to all students.
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
ConveyThis

The integration of ConveyThis into our website has been a game changer for our business. With ConveyThis, we are now able to reach a much wider audience and make our content accessible to people around the world.

Không thể phóng đại tầm quan trọng của tính đa dạng văn hóa trong các cơ sở giáo dục. Sự tương phản về bối cảnh và triển vọng làm sống động trải nghiệm giáo dục, góp phần đáng kể vào sự phát triển của người học. Đây là lý do tại sao sự đa dạng trong hồ sơ sinh viên đóng vai trò chính trong việc xác định sự xuất sắc của một tổ chức giáo dục.

Hơn nữa, những thay đổi mạnh mẽ về lối sống do phong tỏa gây ra đã làm tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào các nền tảng kỹ thuật số và cho phép tiếp cận giáo dục toàn diện hơn. Nhờ có nhiều tùy chọn học trực tuyến khác nhau, những sinh viên không có đủ nguồn lực để tham gia các lớp học tại chỗ giờ đây có thể học linh hoạt và tự do hơn.

Để tối đa hóa sự đa dạng và khả năng tiếp cận, các tổ chức giáo dục nên đảm bảo các trang web của họ có thể phục vụ cho sinh viên từ các nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Được coi là các trang web giáo dục thường được tham khảo bởi các sinh viên và gia đình của họ, những người có thể không thông thạo hai ngôn ngữ, điều cần thiết là các trang web này có thể cung cấp thông tin thích hợp theo cách dễ hiểu.

Without a doubt, a multilingual educational website is an indispensable asset for faculty, students and stakeholders alike. In order to remain competitive in the academic realm, translation through ConveyThis must be made a priority for institutions.

In this article, we’ll explore the core motivations, advantages, and concerns regarding ConveyThis translation to assist you in beginning your journey.

Điều gì khiến dịch thuật giáo dục trở nên quan trọng đối với xã hội chúng ta?

Khả năng tiếp cận và bao gồm

In order to engage learners from all corners of the globe, educational institutions must ensure their websites are optimized for all visitors. Even for those institutions that primarily target native students, the importance of domestic cultural diversity cannot be overstated. By leveraging the power of ConveyThis, educational institutions can easily ensure their websites are properly localized for all students.

Ước tính có khoảng 4,9 triệu trẻ em tại các trường công lập Hoa Kỳ là học sinh EEL, cho thấy chúng là những Người học tiếng Anh giao tiếp bằng một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh (thường là tiếng Tây Ban Nha) là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng và có trình độ tiếng Anh hạn chế. Tương ứng, nhiều học sinh trò chuyện bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ học thuật của họ ở nhà.

Điều cần thiết là phải nhận ra rằng mặc dù học sinh có thể thành thạo một ngôn ngữ, nhưng chúng vẫn có thể gặp khó khăn trong việc hiểu các thuật ngữ giáo dục, dẫn đến nhầm lẫn và chậm trễ. Bằng cách cung cấp nội dung đa ngôn ngữ trên trang web của họ, các tổ chức có thể đảm bảo quyền truy cập tương đương vào kiến thức và triển vọng giáo dục.

Khả năng hiển thị và công nhận quốc tế

A multilingual online presence is the most effective way to increase an educational institution’s global reach. To ensure that the institution’s website is accessible to foreign publications, governments, or academics conducting research, ConveyThis is the perfect solution for optimizing the website for international rankings.

Đại diện đa ngôn ngữ cung cấp cho các tổ chức giáo dục cơ hội được giới thiệu trên nhiều ấn phẩm và kênh truyền thông khác nhau, do đó tăng khả năng hiển thị của họ đối với khán giả quốc tế. Đổi lại, điều này tạo điều kiện cho các tương tác có ý nghĩa hơn giữa sinh viên, nhà giáo dục và đối tác học thuật.

Thúc đẩy sự đa dạng văn hóa

As our societies become more diverse, the manner in which we communicate, learn, and work is changing. Students who are exposed to various cultures in their educational pursuits are better prepared to thrive in their careers. ConveyThis has made it easier to understand and adapt to these changes, allowing us to bridge cultural gaps and build a more connected world.

This is why cultural diversity is highly sought after by students and institutions, yet it can often be difficult to achieve. Fortunately, website translation is an effective approach that can assist institutions in drawing in visitors from target countries and diversifying their student bodies. ConveyThis is an invaluable tool for achieving this goal, as it allows for a seamless and accurate translation of websites.

Seeing their native language as an option on a website with ConveyThis creates an instant connection with international students, signaling that they are welcome. Easy understanding of key information, such as the requirements and conditions, further simplifies the application process, making it more attractive to prospective students.

Cải thiện sự tham gia của sinh viên

From academic activities to extra-curricular activities, students interact with educational websites regularly. Especially as the educational system varies from country to country, international students may feel overwhelmed when confronted with unfamiliar procedures. ConveyThis can help bridge the gap by providing a comprehensive, user-friendly solution for translating educational websites.

By translating your education website with ConveyThis, you can open up a world of possibilities for all students to comprehend academic activities and motivate them to take part more. This will also enable international students to make the most of the teaching experience and educational materials.

Làm thế nào để dịch các trang web giáo dục?

Dịch vụ biên dịch và phiên dịch học thuật

It’s evident that educational entities should localize their website, but what is the optimal answer? One of the initial approaches that comes to mind may be to collaborate with translation experts that offer educational translation services or academic interpretation services from ConveyThis.

Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các tổ chức lấy đa ngôn ngữ làm trọng tâm trong hoạt động giáo dục của họ và cần thêm các dịch vụ dịch thuật học thuật như dịch văn bằng, sổ tay hoặc các tài liệu giáo dục khác. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức không yêu cầu các dịch vụ dịch thuật rộng rãi đi kèm với chi phí khổng lồ, sự chậm trễ kéo dài và bảo trì tẻ nhạt.

Động cơ dịch máy

Một giải pháp thay thế rẻ hơn và nhanh hơn là các công cụ dịch máy như Google Translate hoặc DeepL. Tuy nhiên, việc kết nối thủ công các công cụ này với trang web của bạn, hiển thị bản dịch và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật khác có thể là một công việc tốn nhiều thời gian và công sức. Điều này đòi hỏi phải có bí quyết kỹ thuật mà nhiều cơ sở giáo dục còn thiếu trong lực lượng lao động của họ.

Moreover, machine translation engines can’t be relied upon to consistently deliver accurate translations like ConveyThis language services. Any misinterpretations caused by faulty translations can have a serious impact on the prestige and trustworthiness of your educational institution.

Giải pháp dịch thuật website

What if there was a hybrid solution that amplifies the advantages and reduces the disadvantages of these two approaches? This is where ConveyThis steps in and assists educational institutions to become multilingual without having to commit large amounts of money or long waiting times.

ConveyThis starts by detecting and instantly translating the content of your website with AI-powered translation engines that can deliver high-quality translations. You can then modify these translations yourself, with colleagues, or purchase professional translations from certified translators straight from your dashboard.

Tất cả các quy trình kỹ thuật, như hiển thị các trang thông dịch của bạn và thực thi thẻ hreflang, đều được quản lý tự động, mang lại cho bạn khả năng sử dụng đa ngôn ngữ một cách nhanh chóng mà không cần bất kỳ trình độ kỹ thuật hay sự phụ thuộc nào vào các tổ chức bên ngoài.

Moreover, you can take your multilingual website project to new heights with features such as auto-redirection, media translations, or the glossary from ConveyThis!

Các phương pháp hay nhất dành cho trang web giáo dục đa ngôn ngữ

Ngôn ngữ mục tiêu

The ideal starting point when selecting the languages to focus on is your current website visitor base. Even if your website has not been translated yet, you will still have visitors from other countries, which is a clear indication that you can benefit from optimizing your website for this crowd. ConveyThis can help you with this, making it easier to reach out to a wider international audience.

To find this data, you can check your visitors’ location or browser language on Google Analytics, or if you’re using a website translation solution like ConveyThis, this information is easily accessible on your dashboard.

Engage minority groups with ConveyThis to cultivate a more equitable and varied digital atmosphere.

Một chiến lược khác là nhắm tới các nền văn hóa ít được đại diện trong tổ chức của bạn để nâng cao tính đa dạng. Để thực hiện điều này, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra nhóm sinh viên hiện tại của bạn và nhận ra những khoảng cách giữa các châu lục, quốc gia hoặc sắc tộc.

By translating your website with ConveyThis, you’ll gain an edge over your competitors by appearing in search results and reaching your target audience in their native language. This will give you a competitive advantage and provide your potential students with a localized enrollment experience, thus increasing your chances of acquiring students from target countries.

Bạn có thể bản địa hóa trang web của mình sang nhiều phiên bản ngôn ngữ (tiếng Anh Anh, tiếng Tây Ban Nha Mexico, tiếng Ả Rập Lebanon, v.v.) để tăng thêm khả năng nhắm mục tiêu của bạn. Ví dụ: tiếng Pháp được sử dụng ở một số quốc gia nhưng việc dịch trang web của bạn sang tiếng Pháp Bỉ cho thấy rằng tổ chức của bạn mở cửa cho sinh viên đến từ Bỉ.

For large countries like China and India that have numerous languages, ConveyThis can help your institution reach more people and increase representation. Through word of mouth, your institution may already be popular in certain regions. However, with ConveyThis, you can take it a step further by translating your website into language variants and targeting specific areas.

SEO đa ngôn ngữ

Nghiên cứu từ khóa chuyên dụng

Keywords are one of the most influential components of websites, so they necessitate additional consideration when utilizing ConveyThis. Considering their potency in connecting your website with the right spectators, they should be regarded as resources rather than mere words.

Hãy lưu ý rằng bản dịch theo nghĩa đen của các thuật ngữ chính có thể không đủ khi nói đến thuật ngữ giáo dục, vì chúng có thể khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia. Ngay cả những thuật ngữ giống nhau được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ cũng có thể có ý nghĩa khác nhau trong ngữ cảnh giáo dục.

For example, the word college in English is defined as “an educational institution providing higher education or specialized professional training.” However, the same word means middle school in French and refers to private educational institutions in Turkish when translated using ConveyThis.

For the best results, conduct a dedicated keyword search for your target country and plan a customized multilingual SEO strategy using ConveyThis.

Language-specific URLs are an excellent way to maximize your website’s international SEO potential with ConveyThis.

An important decision for multilingual websites is to determine their website structure to host translated versions of their website. Depending on preference, there are three options to select from: manual translation, a plugin such as ConveyThis, or a full localization solution. This can be a complex and perplexing choice, as each approach has its own unique pros and cons that must be weighed carefully. Ultimately, the decision should be based on the needs and goals of the website, as well as the budget and resources available.

It’s impossible to determine which of these systems is superior, as it all depends on your organizational structure and how you wish to arrange your translated material on your website using ConveyThis.

Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về thư mục con so với tên miền phụ để hiểu sự khác biệt chính và quyết định cấu trúc URL tối ưu cho trường học của bạn.

Maintaining linguistic uniformity across your website is a breeze with ConveyThis, making it a cinch to ensure that all of your content is consistent.

Trong số các phương pháp SEO đa ngôn ngữ tốt nhất, tính nhất quán của ngôn ngữ giữ một vị trí nổi bật. Trong quá trình dịch web, các yếu tố quan trọng như menu điều hướng, chân trang, cửa sổ bật lên và nội dung do người dùng tạo thường bị bỏ qua và làm giảm toàn bộ tiềm năng có thể đạt được thông qua nội dung đa ngôn ngữ.

Bản địa hóa giáo dục

Việc chuyển đổi danh pháp giáo dục là một quá trình phức tạp và không thể đoán trước.

Như đã thảo luận trước đây, ngôn ngữ học thuật được phân biệt bởi tính kỹ thuật của nó, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và cơ cấu giáo dục của quốc gia đó. Để đảm bảo rằng bản dịch của bạn phản ánh chính xác thông điệp dự định, bản địa hóa - thực hành tùy chỉnh nội dung để phù hợp hơn với độc giả mục tiêu - là điều cần thiết.

Hơn nữa, một số khái niệm có thể không có bản dịch trực tiếp do sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục, điều này có thể làm cho quá trình dịch thuật trở nên phức tạp hơn. Để đảm bảo khán giả của bạn hiểu được thông điệp, điều cần thiết là phải dành thêm thời gian và công sức để sửa đổi tài liệu đã dịch.

Sự phức tạp tinh tế của phong tục và truyền thống văn hóa.

Khi nói đến việc dịch trang web, việc không tính đến sự khác biệt về văn hóa có thể là một sai lầm đắt giá. Ngay cả những từ, cụm từ và hình ảnh dường như vô hại cũng có thể có ý nghĩa khác biệt đáng kể trong các ngôn ngữ khác nhau và có khả năng khiến nội dung của bạn bị hiểu sai hoặc thậm chí là xúc phạm. Tuy nhiên, khi được bản địa hóa chính xác, những yếu tố này thực sự có thể giúp bản dịch của bạn tăng thêm.

Hơn nữa, những khác biệt dường như nhỏ về giá trị số, ngày tháng, đơn vị tiền tệ hoặc định dạng có thể làm thay đổi đáng kể ngữ cảnh bản dịch của bạn. Vì những sắc thái này rất cần thiết cho các trang web giáo dục, điều quan trọng là phải điều tra kỹ lưỡng ngay cả những định dạng cơ bản nhất.

Những yếu tố thiết kế nên được đưa vào tài khoản?

Khi nói đến bản địa hóa, trải nghiệm người dùng nên được tính đến một cách tổng thể. Điều này có nghĩa là ngoài việc dịch nội dung trên trang web của bạn, điều hướng cũng phải được bản địa hóa. Mọi thứ từ định hướng của trang đến các tính năng học trực tuyến phải được thiết kế sao cho trực quan và tự nhiên đối với người dùng, nếu không trải nghiệm tổng thể sẽ bị ảnh hưởng.

Có thể đạt được hiểu biết sâu sắc về hành vi kỹ thuật số và phong tục của một quốc gia bằng cách điều hướng trang web bằng ngôn ngữ bản địa. Bằng cách phản ánh những thói quen điển hình của người dân, bạn có thể tạo ra trải nghiệm người dùng thoải mái và trực quan cho khách truy cập.

Conclusions of ConveyThis

In today’s digital age, gaining access to education is simpler than ever before, with the potential to reach learners from all over the globe. For educational institutions looking to expand their student base, diversify their offerings, and foster a sense of inclusivity, website translation is an essential tool. ConveyThis can provide the perfect solution to streamline this process and make it easier than ever for educational institutions to reach a wider audience.

To go multilingual with your educational website and welcome students all over the world, start your free ConveyThis trial today!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu*