Algemene voorwaarden: gebruik van de diensten van ConveyThis

Maak uw website meertalig in 5 minuten
Breng deze demo over
Breng deze demo over

Voorwaarden

Datum van laatste herziening: 15 november 2022

Welkom bij de ConveyThis LLC ("ons" of "onze" of "wij") service!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn een wettelijk contract tussen u en ons en regelen uw gebruik van deze website, de services en gerelateerde technologieën voor het optimaliseren en beheren van uw vertaalde websites die we mogelijk aanbieden via een van onze websites ("Services" ), en alle tekst, gegevens, informatie, software, afbeeldingen, foto's en meer die wij en onze gelieerde ondernemingen mogelijk aan u beschikbaar stellen (waarnaar wij allemaal verwijzen als "Materialen"). Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, omvatten verwijzingen naar de "Service" al Onze websites en de Services.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST. HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF EEN DEEL DAARVAN GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ZOWEL GELEZEN EN AANVAARDT. U KUNT DE SERVICE OF ENIG DEEL DAARVAN NIET GEBRUIKEN ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT. VERANDERINGEN.

We kunnen de materialen en diensten die we u aanbieden via de service wijzigen en/of ervoor kiezen om de service op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. We kunnen ook van tijd tot tijd bepalingen (gezamenlijk "wijzigingen") van deze Voorwaarden wijzigen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Omdat iedereen gebaat is bij duidelijkheid, beloven wij u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden door ze op de service te plaatsen en, als u zich bij ons hebt geregistreerd, door de wijzigingen in deze voorwaarden te beschrijven in een e-mail die we zullen sturen naar het adres dat U hebt verstrekt bij het registreren op de Service. Om er zeker van te zijn dat we uw e-mailinbox goed bereiken, vragen we u ons alleen te laten weten of uw voorkeurs-e-mailadres op enig moment na uw registratie verandert.

Als u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, is uw enige verhaal het stopzetten van het gebruik van de Service. Voortgezet gebruik van de Service na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de wijzigingen. Houd er ook rekening mee dat deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden van individuele Services. Deze uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden zijn opgenomen in deze Voorwaarden en vervangen de bepaling(en) van deze Voorwaarden waarvan is aangegeven dat ze worden vervangen.

In het geval dat u tijdens de initiële termijn het gebruik van de Service annuleert vanwege onze wijzigingen aan de Service die de waarde van de Service substantieel of materieel beperken, of als We de Service stopzetten, zullen we u het pro rata bedrag van geld dat al voor de Service is betaald en dat niet zal worden gebruikt vanaf de datum van beëindiging tot het einde van de initiële termijn.

ALGEMEEN GEBRUIK.

We nodigen u uit om de service te gebruiken voor individuele, consumentdoeleinden ("toegestane doeleinden") - geniet ervan!

Door gebruik te maken van de Dienst, belooft U dat U ten minste 18 jaar oud bent. Als u nog geen 18 bent, mag u geen enkel deel van de Service openen of gebruiken en bent u door uw werkgever geautoriseerd om deze overeenkomst namens die werkgever aan te gaan.

In deze Voorwaarden verlenen we U een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Materialen te gebruiken en weer te geven en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service voor individuele consumentendoeleinden ("Toegestane Doeleinden"); Uw recht om de Materialen te gebruiken is afhankelijk van Uw naleving van deze Voorwaarden. U hebt geen andere rechten in de Service of Materialen en u mag de Service of Materialen op geen enkele manier wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van maken, reverse-engineering toepassen, wijzigen, verbeteren of op enigerlei wijze exploiteren. Als u kopieën maakt van een van de Service, vragen we u ervoor te zorgen dat u al onze copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de kopieën bewaart zoals deze op de Service verschijnen.

Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt de bovenstaande licentie helaas automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of gedrukte materialen (en alle kopieën daarvan) onmiddellijk vernietigen.

DEZE WEBSITE EN DE DIENST GEBRUIKEN.

We stellen het op prijs dat u deze website bezoekt en staan u toe om precies dat te doen - kom langs en bekijk het zonder zelfs maar bij ons te registreren!

Om toegang te krijgen tot bepaalde met een wachtwoord beveiligde delen van deze website en om bepaalde Diensten en Materialen te gebruiken die op en via de Dienst worden aangeboden, moet U echter met succes een account bij Ons registreren.

WACHTWOORDBEPERKTE GEBIEDEN VAN DE SERVICE.

Als u een account bij ons wilt, moet u de volgende informatie verstrekken via het accountregistratiegedeelte: een werkend e-mailadres; Voor-en achternaam; Gewenste gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt ook aanvullende, optionele informatie verstrekken, zodat we u een meer op maat gemaakte ervaring kunnen bieden bij het gebruik van de service, maar die beslissing laten we aan u over. Zodra u de vereiste registratiegegevens hebt ingediend, zullen alleen wij bepalen of u uw voorgestelde account al dan niet goedkeurt. Indien goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin wordt beschreven hoe u uw registratie kunt voltooien. Zolang u het account gebruikt, stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken, wat kan worden bereikt door in te loggen op uw account en de relevante wijzigingen aan te brengen. En als u uw wachtwoord bent vergeten, hoeft u zich geen zorgen te maken, want we sturen graag een wachtwoordupdate naar het door u opgegeven e-mailadres.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze Voorwaarden wanneer u toegang krijgt tot enig onderdeel van de Service. Omdat het uw account is, is het uw taak om alle apparatuur en services te verkrijgen en te onderhouden die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van deze service, evenals het betalen van gerelateerde kosten. Het is ook uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te handhaven, inclusief elk wachtwoord van een site van derden die we u toestaan te gebruiken om toegang te krijgen tot de service. Als u denkt dat uw wachtwoord of beveiliging voor deze service op enigerlei wijze is geschonden, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

ABONNEMENTEN.

Door u te registreren voor een account bij ons, wordt u een "abonnee" met toegang tot bepaalde met een wachtwoord beperkte delen van de service en om bepaalde services en materialen te gebruiken die op en via de service worden aangeboden (een "abonnement"). Elk Abonnement en de rechten en privileges die aan elke Abonnee worden verleend, zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. Alle betalingen van abonnementskosten zijn in Amerikaanse dollars en kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij hierin expliciet anders wordt vermeld.

De vergoeding die Wij U in rekening brengen voor Uw Abonnement is de prijs vermeld in de bijgevoegde Kooporder. We behouden ons het recht voor om prijzen voor Abonnementen op elk moment te wijzigen en bieden geen prijsbescherming of terugbetalingen in het geval van promoties of prijsverlagingen. Als u uw abonnementsniveau upgradet, bieden we een pro rata vergoeding voor uw eerste abonnementsperiode op basis van het bedrag aan ongebruikte vergoedingen dat al is betaald.

U kunt uw abonnementskosten alleen betalen met creditcard- en debetkaartbetalingen of PayPal. We zullen uw creditcard of bankpas in rekening brengen voor uw eerste abonnementskosten op de datum waarop we uw bestelling voor uw abonnement verwerken. Zodra uw creditcard of betaalkaart de eerste abonnementskosten in rekening is gebracht, ontvangt u een bevestigingsmail waarin u wordt geïnformeerd over uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot die alleen-abonnementgedeelten van en materialen op de service.

BELANGRIJKE MEDEDELING: AFHANKELIJK VAN DE FACTURERINGSOPTIE DIE U KIES WANNEER U U REGISTREERT VOOR UW ABONNEMENT, VERLENGEN WIJ AUTOMATISCH UW ABONNEMENT OP ELKE MAAND- OF JAARLIJKSE VERJAARDAG VAN DIE DATUM DAT WE UW CREDIT- OF BETAALKAART AFSCHRIJVEN VOOR DE EERSTE ABONNEMENTSKOSTEN EN, ZOALS TOEGESTAAN DOOR TIJDENS HET INSCHRIJVINGSPROCES VAN HET LIDMAATSCHAP ZULLEN WIJ UW CREDIT- OF BETAALKAART DE TOEPASSELIJKE ABONNEMENTSKOSTEN EN EVENTUELE VERKOOP- OF SOORTGELIJKE BELASTINGEN DIE KUNNEN WORDEN OPGELEGD OP DE BETALING VAN UW ABONNEMENTSKOSTEN LADEN (TENzij U ANNULEERT VOOR DE VERJAARDAGSDATUM). ELKE VERLENGINGSPERIODE VAN HET ABONNEMENT IS VOOR EEN MAAND OF EEN JAAR, AFHANKELIJK VAN DE FACTURERINGSOPTIE DIE U KIES. U KUNT UW ABONNEMENT TE ALLEN TIJDE ANNULEREN OF DOWNGRADEN VANUIT DE SERVICE OF DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VIA [email protected]. ALS U UW ABONNEMENT DOWNGRADE OF ANNULEERT, KUNT U UW HUIDIGE ABONNEMENTSVOORDELEN GENIETEN TOT HET VERLOPEN VAN DE DAN HUIDIGE ABONNEMENTSPERIODE WAARVOOR U HEEFT BETAALD, EN UW ABONNEMENTSVOORDELEN ZULLEN DOWNGRADEN OF VERLOPEN AAN HET EINDE VAN DE DAN HUIDIGE ABONNEMENTSPERIODE.

U bent aansprakelijk voor het betalen van alle toepasselijke verkoop- en gebruiksbelastingen voor de aankoop van uw abonnement op basis van het postadres dat u opgeeft wanneer u zich als abonnee registreert, en u machtigt ons om uw creditcard of betaalkaart in rekening te brengen voor dergelijke toepasselijke belastingen .

BETALINGEN.

U stemt ermee in alle toepasselijke vergoedingen te betalen die verband houden met uw gebruik van de Service. We kunnen uw account en/of toegang tot de Service opschorten of beëindigen als uw betaling te laat is en/of de door u aangeboden betalingsmethode (bijv. creditcard of bankpas) niet kan worden verwerkt. Door een betalingsmethode aan te bieden, machtigt u ons uitdrukkelijk om de toepasselijke vergoedingen op genoemde betalingsmethode in rekening te brengen, evenals belastingen en andere kosten die daarvoor op gezette tijden worden gemaakt, die allemaal afhankelijk zijn van uw specifieke abonnement en gebruikte services.

Wij begrijpen dat u uw account kunt annuleren , maar houd er rekening mee dat wij geen restitutie(s) zullen verlenen en dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van het eventuele saldo op de rekening. Om de zaken minder ingewikkeld te maken, stemt u ermee in dat wij eventuele onbetaalde kosten in rekening kunnen brengen via de door u opgegeven betaalmethode en/of u een factuur kunnen sturen voor dergelijke onbetaalde kosten.

Overschakelen naar een hoger of lager abonnementsniveau
De gebruiker kan zijn abonnement op elk gewenst moment wijzigen in een hoger of lager niveau vanuit zijn dashboard.
Als een gebruiker de limiet van zijn ConveyThis Services-abonnement overschrijdt, ontvangt deze een e-mailmelding en wordt deze vervolgens automatisch gemigreerd naar een hoger abonnement.
Er zal een betaling of krediet plaatsvinden voor de maanden of jaren, afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen frequentie, van het Abonnement dat gedeeltelijk werd verhoogd of verlaagd.

TERUGBETALINGBELEID
Nadat een ConveyThis-abonnement is aangeschaft, begint een periode van zeven (7) dagen waarin u een terugbetalingsverzoek kunt indienen en dit kunt sturen naar het volgende adres [email protected].

Houd er rekening mee dat:
– Terugbetalingsverzoeken worden alleen geaccepteerd binnen de zeven (7) na de abonnementsdatum
– Restituties zijn niet van toepassing op verlengingen of planupgrades

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE.

Door gebruik te maken van de Dienst stemmen beide partijen in met het ontvangen van elektronische communicatie van de andere partij. Deze elektronische communicatie kan kennisgevingen bevatten over toepasselijke vergoedingen en kosten, transactie-informatie en andere informatie met betrekking tot of gerelateerd aan de Service. Deze elektronische communicatie maakt deel uit van uw relatie met ons. Beide partijen komen overeen dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die we elektronisch tussen partijen hebben verzonden, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

PRIVACYBELEID.

We respecteren de informatie die u ons verstrekt en willen er zeker van zijn dat u precies begrijpt hoe we die informatie gebruiken. Lees daarom ons privacybeleid ("Privacybeleid") waarin alles wordt uitgelegd. SITES EN DIENSTEN VAN DERDEN.

We denken dat links handig zijn, en we bieden soms links op de Service naar websites van derden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Dienst. Wij zijn niet verplicht om websites van derden te beoordelen waarnaar u vanuit de Service linkt, wij hebben geen controle over websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden (of de producten, diensten , of inhoud beschikbaar via een van hen). Daarom onderschrijven of doen wij geen uitspraken over dergelijke websites van derden, informatie, software, producten, diensten of materialen die daar worden gevonden of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden waarnaar vanuit de Service is gelinkt, doet u dit volledig op eigen risico en moet u het privacybeleid en de algemene voorwaarden voor die websites van derden volgen.

De Service maakt ook koppelingen mogelijk tussen verschillende online services van derden, waaronder YouTube ("Services van derden"). Om te profiteren van deze functie en mogelijkheden, kunnen we u vragen om u te authenticeren, te registreren voor of in te loggen op Services van derden via de Service of op de websites van hun respectievelijke providers en, indien van toepassing, u toe te staan uw privacy-instellingen daarin te configureren website-account van derden om toe te staan dat uw activiteiten op de Service worden gedeeld met uw contacten in uw site-account van derden. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over de implicaties van het activeren van deze services van derden en ons gebruik, de opslag en openbaarmaking van informatie met betrekking tot u en uw gebruik van services van derden binnen de service. Houd er echter rekening mee dat de manier waarop u dergelijke diensten van derden kunt gebruiken en de manier waarop zij uw informatie zullen gebruiken, opslaan en vrijgeven, uitsluitend wordt beheerst door het beleid van dergelijke derden.

ONBEVOEGDE ACTIVITEITEN.

Voor alle duidelijkheid: we autoriseren uw gebruik van de service alleen voor toegestane doeleinden. Elk ander gebruik van de Service buiten de Toegestane Doeleinden is verboden en vormt daarom ongeoorloofd gebruik van de Service. Dit komt omdat, zoals tussen u en ons, alle rechten op de service ons eigendom blijven.

Ongeautoriseerd gebruik van de Service kan leiden tot schending van verschillende Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. We geven er de voorkeur aan om deze relatie dramavrij te houden, dus wanneer u de Service gebruikt, gaat u ermee akkoord zich te houden aan gemeenschappelijke etiquettenormen en te handelen in overeenstemming met de wet. U gaat er bijvoorbeeld mee akkoord de Service niet te gebruiken:
Op een manier die een van de Dienst wijzigt, openbaar weergeeft, publiekelijk uitvoert, reproduceert of distribueert; Op een manier die in strijd is met lokale, staats-, nationale, buitenlandse of internationale wetten, voorschriften, regels, bevelen, verdragen of andere wetten; Om een ander individu te stalken, lastig te vallen of schade toe te brengen; Om zich voor te doen als een persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit; Om de Service of servers of netwerken die zijn verbonden met de Service te verstoren of te verstoren; Om datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met de Service Op een andere manier dan via de interface die door ConveyThis wordt geleverd voor gebruik bij toegang tot de Service; of Om te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een deel van de Service of andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Service, of het nu gaat om hacken, wachtwoordmining of andere middelen.

Denk eraan, dit zijn slechts voorbeelden en de bovenstaande lijst is geen volledige lijst van alles wat u niet mag doen.

U stemt ermee in advocaten in te huren om ons te verdedigen als u deze voorwaarden schendt en die schending resulteert in een probleem voor ons. U stemt er ook mee in om eventuele schadevergoedingen te betalen die wij uiteindelijk moeten betalen als gevolg van uw overtreding. U alleen bent verantwoordelijk voor elke schending van deze voorwaarden door u. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door U, en in dat geval stemt U ermee in om mee te werken aan Onze verdediging van een dergelijke claim.

U geeft ook vrij, doet afstand, ontslaat en belooft geen rechtszaak aan te spannen of enigerlei claim tegen ons in te dienen voor enig verlies, schade of letsel dat op enigerlei wijze verband houdt met de Service of een deel daarvan. INDIEN U EEN INWONERS VAN CALIFORNIË BENT, WIJST U AF VAN SECTIE 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË, WAARIN ZEGT: “EEN ALGEMENE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET IN ZIJN GUNST WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN OP HET TIJDSTIP VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HIJ BEKEND MOET ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL BEÏNVLOED HEBBEN.' ALS U IN EEN ANDER RECHTSGEBIED BENT, DOET U AFSTAND VAN ENIGE VERGELIJKBARE STATUTEN OF LEERSTELLINGEN.

OVERDRACHT DEZE VERKLARINGEN EN GARANTIES.

Wij verklaren en garanderen dat: (i) wij het volledige recht, de macht en de autoriteit hebben om onze verplichtingen onder deze voorwaarden aan te gaan en uit te voeren; (ii) de Dienst zal op een professionele en vakkundige manier worden geleverd; en (iii) we hebben het recht, de titel en het belang van de Materialen die voldoende zijn om de rechten verleend onder deze Voorwaarden te verlenen.

VRIJWARING.

Elke partij stemt ermee in om de andere partij, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve agenten, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, partners, werknemers en licentiehouders, en elk van hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen en elk van hen vrijwaren van en tegen alle claims en eisen (gezamenlijk "Claims"), ingediend door een derde partij gebaseerd op of voortvloeiend op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met de schending door een dergelijke partij van haar verklaringen, garanties of verplichtingen zoals bepaald in deze Voorwaarden. De schadeloosstellende partij zal alle schadevergoedingen betalen die uiteindelijk zijn toegekend of betaald ter afwikkeling van dergelijke Claims. De Gevrijwaarde Partijen moeten de schadeloosstellende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke vordering tot schadeloosstelling hieronder en, op kosten van de schadeloosstellende partij (alleen voor contante uitgaven), alle redelijkerwijs noodzakelijke assistentie, informatie en bevoegdheid verlenen om de schadeloosstellende partij om de verdediging en schikking van een dergelijke claim te regelen; op voorwaarde dat het nalaten van de Gevrijwaarde Partijen om de schadeloosstellende partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van een Vordering de vrijwarende partij niet vrijwaart van haar verplichtingen hieronder, behalve voor zover een dergelijk verzuim de schadeloosstellende partij materieel schaadt. Niettegenstaande het voorgaande zal de schadeloosstellende partij geen schikking treffen ter verdediging van een dergelijke actie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de schadeloosgestelde partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd. De Gevrijwaarde Partij kan op eigen kosten deelnemen aan de verdediging en/of schikking van een dergelijke actie met een raadsman van haar keuze en op eigen kosten.

EIGENDOMSRECHTEN.

"ConveyThis" is een handelsmerk dat toebehoort aan Ons. Andere handelsmerken, namen en logo's op de Service zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, zijn alle Materialen, inclusief de plaatsing ervan op de Service, ons exclusieve eigendom. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders vereist of beperkt door de toepasselijke wetgeving, is elke reproductie, distributie, wijziging, hertransmissie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of licentie.

EIGENDOM; LICENTIES

Inhouds- en inhoudsrechten Voor de toepassing van deze overeenkomst: i) "Inhoud": tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, werken van auteurschap van welke aard dan ook, en informatie of ander materiaal dat via de sites of diensten wordt geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gesteld; en (ii) "gebruikersinhoud": elke inhoud die gebruikers (inclusief u) verstrekken om beschikbaar te worden gesteld via de sites of diensten. Inhoud bevat zonder beperking gebruikersinhoud. Content Ownership and Responsibility ConveyThis claimt geen eigendomsrechten in gebruikersinhoud en niets in deze overeenkomst wordt geacht alle rechten te beperken die u mogelijk uw gebruikersinhoud moet gebruiken en exploiteren. Onder voorbehoud van het voorgaande bezitten ConveyThis en haar licentiegevers uitsluitend alle rechten, titels en interesses in en voor de sites en diensten en inhoud, en alle onderliggende software, technologie en processen en eventuele verbeteringen of wijzigingen daarvan, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten daarin. U erkent dat de sites, services en inhoud worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en het buitenland. U stemt ermee in geen kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken, diensten of andere eigendomsrechten te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen die zijn opgenomen in of bij de Sites, Diensten of Inhoud zijn gesauteerd. Rechten in gebruikersinhoud die door u worden verleend Door gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Sites of Diensten die u hierbij verleent om een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie te ConveyThis om te gebruiken, te kopiëren, te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te maken op basis van, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren en distribueren van uw gebruikersinhoud in verband met het bedienen en leveren van de Diensten en Inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van al uw gebruikersinhoud of dat u alle rechten hebt die nodig zijn om ons de licentierechten te verlenen in uw gebruikersinhoud uit het kader van deze overeenkomst. U verklaart en garandeert ook dat noch uw gebruikersinhoud, noch uw gebruik en levering van uw gebruikersinhoud beschikbaar wordt gesteld via de Sites of Diensten, noch enig gebruik van uw gebruikersinhoud door ConveyThis op of via de Diensten inbreuk maken op, verduisteren of schenden van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of rechten van publiciteit of privacy, of leiden tot schending van toepasselijke wet- en regelgeving. Rechten in content die door ConveyThis worden verleend onder voorbehoud van naleving van deze overeenkomst, verleent ConveyThis u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Inhoud uitsluitend te bekijken, te kopiëren, weer te geven en af te drukken in verband met uw toegestane gebruik van de Sites en Diensten. Content van YouTube: ConveyThis toegang tot openbare inhoud van sociale netwerkservices van derden, zoals YouTube. ConveyThis gebruik maakt van Translation API's en door het gebruik van Translation API Content binnen ConveyThis' Sites and Services stemt u ermee in gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van de Translation API. Sociale netwerkservices van derden, zoals Google, Yandex, Bing, DeepL, kunnen van tijd tot tijd hun servicevoorwaarden en privacybeleid bijwerken en ConveyThis niet verantwoordelijk is voor uw beoordeling van wijzigingen of updates hiervan. We raden u aan de servicevoorwaarden van de Translation API en het privacybeleid van Google regelmatig te bekijken. Inhoud van geverifieerde SNS-accounts Als je een account hebt, kun je ervoor kiezen om je account te koppelen aan sociale netwerkservices van derden (zoals Facebook, Google of YouTube) (elk, een sociale netwerkservice of 'SNS') waarmee je een account hebt (elk van deze accounts, een "account van derden") door: (i) je inloggegevens van je account van derden te verstrekken om te ConveyThis via de Sites of Services; of (ii) ConveyThis toegang te geven tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke account van derden op de hierboven beschreven wijze. U verklaart dat u het recht heeft om uw inloggegevens van uw account van derden bekend te maken ConveyThis en/of ConveyThis toegang te verlenen tot uw account van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, voor gebruik voor de hierin beschreven doeleinden), zonder schending door u van een van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke account van derden en zonder ConveyThis te verplichten om kosten te betalen of ConveyThis afhankelijk te stellen van gebruiksbeperkingen opgelegd door dergelijke externe dienstverleners. Door ConveyThis toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat ConveyThis (indien van toepassing) toegang tot alle inhoud die u hebt verstrekt en opgeslagen in uw account van derden ('Accountcontent van derden') kunnen openen, beschikbaar kunnen stellen en (indien van toepassing) alle inhoud opslaan die u hebt verstrekt en opgeslagen in uw account van derden ('Account-inhoud van derden') zodat deze beschikbaar is via de sites en/of diensten (zoals verder beschreven in ons privacybeleid). Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, wordt alle eventuele accountinhoud van derden voor alle doeleinden van deze overeenkomst als gebruikersinhoud beschouwd. Houd er rekening mee dat als een account van derden of een bijbehorende service niet meer beschikbaar is of de toegang van ConveyThis tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het account van derden die beschikbaar was via een dergelijk account van derden, niet langer beschikbaar is via de sites of diensten. Je hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen je account en je accounts van derden op elk gewenst moment uit te schakelen via de Sites en/of Services. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE EXTERNE DIENSTVERLENERS DIE AAN UW EXTERNE ACCOUNTS ZIJN GEKOPPELD, UITSLUITEND WORDT GEREGELD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE EXTERNE DIENSTVERLENE

INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM.

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en moedigen u aan hetzelfde te doen. Dienovereenkomstig hebben we een beleid om gebruikersinhoud te verwijderen die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, de toegang tot de service (of een deel daarvan) op te schorten voor elke gebruiker die de service gebruikt in strijd met iemands intellectuele eigendomsrechten, en/of op gepaste wijze te beëindigen. omstandigheden het account van een gebruiker die de Service gebruikt in strijd is met iemands intellectuele eigendomsrechten.

Overeenkomstig U vrijgeven, afstand doen, kwijten en beloven om geen rechtszaak aan te spannen of enige claim van welke aard dan ook tegen Ons in te dienen voor enig verlies, schade of letsel dat op enigerlei wijze verband houdt met de Site of een deel daarvan. INDIEN U EEN INWONERS VAN CALIFORNIË BENT, WIJST U AF VAN SECTIE 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË, WAARIN ZEGT: “EEN ALGEMENE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET IN ZIJN GUNST WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN OP HET TIJDSTIP VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HIJ BEKEND MOET ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL BEÏNVLOED HEBBEN.' ALS U IN EEN ANDER RECHTSGEBIED BENT, DOET U AFSTAND VAN ELKE VERGELIJKBARE STATUUT OF LEERSTELLING. Wij hebben procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht en voor het verwerken van dergelijke claims in overeenstemming met dergelijke wetgeving. Als u van mening bent dat uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden door een gebruiker van de Service, dient u onze agent schriftelijk op de hoogte te stellen van claims van inbreuk:

Attn: DMCA Agent CC: E-mail: [email protected]

Om er zeker van te zijn dat de kwestie onmiddellijk wordt afgehandeld, moet uw schriftelijke kennisgeving: uw fysieke of elektronische handtekening bevatten; Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan wordt beweerd dat het is geschonden; Het vermeend inbreukmakende materiaal op een voldoende nauwkeurige manier identificeren zodat wij dat materiaal kunnen lokaliseren; Voldoende informatie bevatten waarmee we contact met u kunnen opnemen (inclusief postadres, telefoonnummer en e-mailadres); Een verklaring bevatten dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal of ander intellectueel eigendom niet is geautoriseerd door de eigenaar, de vertegenwoordiger van de eigenaar of de wet; Een verklaring bevatten dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving correct is; en een verklaring bevatten, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij de melding betrekking heeft op auteursrechten of andere inbreuken op intellectueel eigendom, kan de agent het genoemde probleem niet aanpakken.

Houd er ook rekening mee dat voor inbreuken op het auteursrecht onder Sectie 512(f) van de Auteurswet, elke persoon die willens en wetens materieel verkeerd voorstelt dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

EEN DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA") TELLER-KENNISGEVING INDIENEN.

We zullen u op de hoogte stellen dat we auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt verstrekt, hebben verwijderd of de toegang daartoe hebben uitgeschakeld, als een dergelijke verwijdering het gevolg is van een geldig ontvangen DMCA-verwijderingsverzoek. Als reactie daarop kunt u Onze Agent een schriftelijke tegenmelding sturen die de volgende informatie bevat:

Uw fysieke of elektronische handtekening; Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd; Een verklaring van U op straffe van meineed, dat U te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en uw naam, fysieke adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw fysieke adres zich bevindt, of als uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin we ons kunnen bevinden, en dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die melding heeft gedaan van vermeend inbreukmakend materiaal of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

BEËINDIGING VAN HERHAALDE OVERTREDERS.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het account of de toegang te beëindigen van een gebruiker van de Service die het onderwerp is van herhaalde DMCA- of andere inbreukmeldingen.

AFWIJZING VAN GARANTIES.

DEZE SERVICE EN ALLE MATERIALEN WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "MET ALLE FOUTEN". HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT HUN KWALITEIT EN PRESTATIES IS BIJ U.

WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK (UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK) MET BETREKKING TOT DE SERVICE EN MATERIALEN AF, DIE INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, EIGENDOM EN GEEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

DIT BETEKENT DAT WIJ U NIET BELOVEN DAT DE DIENST VRIJ VAN PROBLEMEN IS. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geven Wij geen garantie dat de Dienst aan Uw vereisten zal voldoen of dat de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn of dat defecten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd. We geven geen garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Service is verkregen. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door U via de Service of van Ons of Onze dochterondernemingen/andere gelieerde bedrijven zal enige garantie creëren. Wij wijzen alle billijke vergoedingen af.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

BEHALVE MET BETREKKING TOT OPZETTELIJK WANGEDRAG, DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN EN VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN ONDER HIERONDER, ZAL GEEN ENKELE PARTIJ JEGENS DE ANDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIG DEEL DAARVAN, OF VAN UW WEERGEVEN, KOPIËREN, UPLOADEN, KOPPELEN OF DOWNLOADEN ALLE MATERIALEN OF INHOUD NAAR OF VAN DE SERVICE. BEHALVE MET BETREKKING TOT OPZETTELIJK WANGEDRAG, ZIJN DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN EN VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN IN GEEN GEVAL EEN PARTIJ JEGENS DE ANDER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BUITENGEWONE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN , WINST, GEBRUIK OF ANDER ECONOMISCH VOORDEEL) ONGEACHT ONTSTAAN, ZELFS ALS WE WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK IS.

LOKALE WETTEN; EXPORTCONTROLE.

Wij controleren en exploiteren de Service vanuit ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika en het is mogelijk dat de volledige Service niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Als u de Service buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke lokale wetten, inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud.

FEEDBACK.

Alle feedback die u ons geeft over de service (bijv. opmerkingen, vragen, suggesties, materialen - gezamenlijk "feedback") via welke vorm van communicatie dan ook (bijv. bellen, faxen, e-mailen) wordt behandeld als zowel niet-vertrouwelijk als niet-vertrouwelijk. -eigendom. U kent hierbij alle rechten, titels en belangen toe aan, en het staat ons vrij om, zonder enige toeschrijving of vergoeding aan u, alle ideeën, knowhow, concepten, technieken of ander intellectueel eigendom en eigendomsrechten in de Feedback te gebruiken, al dan niet octrooieerbaar, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, laten vervaardigen, licentiëren, op de markt brengen en verkopen, direct of indirect, van producten en diensten met behulp van dergelijke Feedback. U begrijpt en stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om dergelijke ideeën, knowhow, concepten of technieken in de feedback te gebruiken, weer te geven, te reproduceren of te verspreiden, en u hebt niet het recht om dergelijk gebruik, weergave, reproductie of verdeling.

ARBITRAGE.

Alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Service en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen naar eigen keuze of door u worden opgelost door middel van bindende arbitrage die moet worden uitgevoerd voor JAMS of zijn opvolger. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, zal arbitrage worden gehouden in Jersey City, New Jersey voor een enkele arbiter die onderling door de partijen is overeengekomen, of als de partijen het onderling niet eens kunnen worden, een enkele arbiter die door JAMS is aangesteld, en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en voorschriften uitgevaardigd door JAMS, tenzij specifiek gewijzigd in deze Voorwaarden. De arbitrage moet beginnen binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum waarop een schriftelijk verzoek om arbitrage is ingediend door een van de partijen. De beslissing en toekenning van de arbiter zal worden gedaan en uitgesproken binnen zestig (60) dagen na het sluiten van de arbitrage en binnen zes (6) maanden na de selectie van de arbiter. De arbiter heeft niet de bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen die de beperkingen op daadwerkelijke compenserende, directe schade zoals uiteengezet in deze Voorwaarden overschrijdt en mag de daadwerkelijke schade niet vermenigvuldigen of punitieve schadevergoeding of enige andere schadevergoeding toekennen die specifiek is uitgesloten onder deze Voorwaarden, en elke partij doet hierbij onherroepelijk afstand van elke aanspraak op dergelijke schadevergoeding. De arbiter kan, naar eigen goeddunken, kosten en uitgaven (inclusief de redelijke juridische kosten en uitgaven van het heersende deel) beoordelen op elke partij in een procedure. Elke partij die weigert een bevel van de arbiters na te leven, is aansprakelijk voor de kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die de andere partij heeft gemaakt bij het afdwingen van de uitspraak. Niettegenstaande het voorgaande, in het geval van tijdelijke of voorlopige voorzieningen, kan elke partij zonder voorafgaande arbitrage voor de rechtbank stappen om onmiddellijke en onherstelbare schade te voorkomen. De bepalingen van deze arbitragesectie zijn afdwingbaar in elke bevoegde rechtbank.

ALGEMEEN.

We denken dat directe communicatie de meeste problemen oplost – als we vinden dat u deze voorwaarden niet naleeft, zullen we u dat laten weten. We zullen u zelfs voorzien van aanbevolen noodzakelijke corrigerende maatregelen omdat we deze relatie waarderen.

Bepaalde schendingen van deze Voorwaarden, zoals bepaald door Ons, kunnen echter een onmiddellijke beëindiging van Uw toegang tot de Service vereisen zonder voorafgaande kennisgeving aan U. De Federal Arbitration Act, de staatswet van New Jersey en de toepasselijke Amerikaanse federale wetgeving, zonder rekening te houden met de keuze of strijdigheid van wetsbepalingen, zijn van toepassing op deze Voorwaarden. Buitenlandse wetten zijn niet van toepassing. Met uitzondering van geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage zoals hierboven beschreven, zullen alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden of de Site worden behandeld door de rechtbanken in Hudson County, New Jersey. Als een van deze voorwaarden in strijd wordt geacht met de toepasselijke wetgeving, dan zullen dergelijke voorwaarden worden geïnterpreteerd om de intenties van de partijen weer te geven en zullen geen andere voorwaarden worden gewijzigd. Door ervoor te kiezen geen van deze voorwaarden af te dwingen, doen wij geen afstand van onze rechten. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen U en Ons en vervangen daarom alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen Iedereen over de Dienst. De eigendomsrechten, disclaimer van garanties, verklaringen van u, vrijwaringen, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze voorwaarden.

Disclaimer voor machinevertaling

Elk ConveyThis abonnement wordt geleverd met een bepaald aantal machinevertalingswoorden. Dat betekent dat uw website snel wordt vertaald in vreemde talen met behulp van onze automatische vertaaltools aangedreven door Google, DeepL, Microsoft, Amazon en Yandex.

Houd er echter rekening mee dat automatische vertaling niet 100% nauwkeurig is en niet kan dienen als vervanging voor de professionele vertaling door moedertaalsprekers. Machines kunnen de juiste context van uw tekst niet raden, of deze nu neuraal of statistisch is. Het is een gangbare praktijk om machinevertalingen te proeflezen met menselijke taalkundigen om de juiste bestemmingspagina-ervaring te garanderen.

Hier is het algemene overzicht voor websitevertaling:

  • Een volledige website voorvertalen met machinevertaling
  • Sluit bepaalde zoekwoorden uit van vertaling. Bijvoorbeeld merknamen.
  • Selecteer de pagina's waaraan u extra aandacht wilt besteden bij proeflezen: indexpagina, over ons-pagina, contactpagina, prijzen, winkelwagen, enz.
  • Gebruik de tools van ConveyThis: Visuele en teksteditors om correcties aan te brengen.
  • Gebruik de tools van ConveyThis om projectmanagers en vertalers uit te nodigen om uw pagina's te proeflezen.
  • Besteed professionele vertalingen uit aan professionals.
  • Evalueer resultaten en meet conversies.

Dit overzicht is ontworpen om u te helpen uw conversieratio's te verhogen. Als u van plan bent inkomsten te genereren met uw website en Google Ads of andere soorten marketing aan te schaffen, is het handig om een betere conversieratio op uw bestemmingspagina's te hebben.

Historisch gezien levert het professioneel nalezen van machinevertalingen een conversieratio van 50% op. Dat is veel geld als de prijs van betaalde klik voortdurend stijgt en de koopkracht van mensen tijdens COVID19 afneemt.

Dus om een beetje te verdienen, moet je een beetje uitgeven. Machinevertaling alleen is niet voldoende.

Vandaar deze disclaimer voor machinevertalingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op 1153 Valley Rd, STE 72, Stirling, NJ 07980, [email protected] .

Onze missie is om uw websites te helpen gebruik te maken van tools en strategieën om meertalig te worden en wereldwijd een loyaal consumentenpubliek op te bouwen.