Internationale websites bouwen voor verbeterde klantinteractie met ConveyThis

Maak uw website meertalig in 5 minuten
Breng deze demo over
Breng deze demo over
My Khanh Pham

My Khanh Pham

Een internationale website bouwen: technologie en het menselijke element in evenwicht brengen

Het digitale tijdperk biedt bedrijven de mogelijkheid om wereldwijd online aanwezig te zijn. Naarmate de geografische beperkingen afnemen, willen bedrijven steeds meer een internationaal publiek aanspreken.

Het maken van een wereldwijde website is echter geen triviale taak. Het vereist nauwgezette aandacht voor verschillende facetten zoals gebruikerservaring, taal, beveiliging en, cruciaal, een transparante procedure waarbij de klant bij elke projectfase wordt betrokken.

De bouw van een website, of deze nu gericht is op een lokaal of internationaal publiek, is een veelzijdig proces dat een hechte samenwerking tussen een bureau en de klant vereist.

Met de voortdurende evolutie van digitale technologieën zijn de verantwoordelijkheden van webontwerpbureaus aanzienlijk hervormd. Te midden van deze veranderingen overstijgt het menselijke aspect het technische. Het gaat niet alleen meer om het leveren van een voltooid product, maar ook om het cultiveren van een duurzame relatie, gebaseerd op co-creatie, transparantie en klanteducatie.

In dit stuk gaan we dieper in op deze transformaties, gaan we in op de uitdagingen die zich voordoen in de dynamiek tussen klant en bureau, en bespreken we de noodzakelijke oplossingen. Maar hoe kan een bedrijf zulke transparantie bewerkstelligen?

916

Co-creëren van websites: de rol van de klant en het bureau

917

Het doel van co-creatie is om de opdrachtgever gedurende het gehele project te betrekken door nauw samen te werken aan de productie. Het is een procedure die gebaseerd is op openheid, uitwisseling van ideeën en oplossingen die worden aangepast op basis van feedback van klanten.

Verandering in klantbetrokkenheid: voorheen was de verbinding tussen een klant en een webbureau eenvoudig. De klant gaf een budget en het bureau leverde een dienst. Maar deze dynamiek is veranderd. Tegenwoordig willen klanten deelnemen aan het hele creatieve proces en elke fase samen met het bureau valideren.

Door betrokkenheid bij elke projectfase zorgt het bureau ervoor dat de klant zich er echt bij hoort. Dit vertaalt zich in regelmatige updates en check-ins waar de klant zijn mening kan delen en zijn zorgen kan uiten. Klanten zijn niet langer passief maar actief bij het maken van hun website.

Deze verschuiving heeft een aanzienlijke invloed op de manier waarop webbureaus werken. Ze zijn niet alleen meer dienstverleners; ze moeten echte partners worden. Deze nauwe samenwerking brengt de doelstellingen en verwachtingen op één lijn en zorgt ervoor dat klanten gedurende het hele project volledig betrokken en tevreden zijn. Daarom zijn mensen nu belangrijker dan technologie.

Klantbetrokkenheid bij het maken van een site is een cruciaal succeselement: de klant is de held en het bureau is de gids.

De cruciale rol van transparantie bij interacties tussen klant en bureau

Eerlijkheid en openheid spelen een onmisbare rol in de relatie tussen opdrachtgever en bureau. Dit omvat directe communicatie over kosten, tijdlijnen, potentiële hindernissen en hun oplossingen.

In de context van projectuitgaven is het van cruciaal belang om alle kosten vooraf in kaart te brengen en te communiceren. Deze aanpak vermijdt niet alleen onverwachte schokken, maar cultiveert ook een duurzame, op vertrouwen gebaseerde relatie.

Onverwachte kosten hebben historisch gezien voor spanning gezorgd in de relaties tussen klant en bureau. Daarom is het van cruciaal belang dat u in eerste instantie alle kosten duidelijk maakt en ervoor zorgt dat de klant begrijpt waarvoor hij of zij betaalt.

Duidelijke, grondige schattingen, vrij van verborgen kosten, maken de weg vrij voor een vertrouwensvolle klantrelatie. Alle potentiële projectkosten, inclusief onderhoudskosten, moeten in de schatting worden opgenomen.

Bovendien verlangen opdrachtgevers transparantie over elke projectfase en willen zij dat hun mening wordt meegewogen in besluitvormingsprocessen. Dit is een duidelijke verandering ten opzichte van vroeger, toen bureaus beslissingen namen en klanten post-factum werden geïnformeerd. Daarom is het van cruciaal belang dat de transparantie gedurende het hele proces behouden blijft. Klanten moeten de verschillende stappen van websiteontwikkeling, de gemaakte esthetische en technische keuzes, de gebruikte tools en technologieën begrijpen.

In de loop van de tijd heeft er een verschuiving in de methoden plaatsgevonden als gevolg van slecht doordachte benaderingen. Voor volledige transparantie moeten klanten de rechtmatige eigenaren zijn van hun webhosting en abonnementen en de website op hun naam houden.

918

De waarde van onderwijs voor transparantie in de relaties tussen klant en bureau

919

Transparantie gaat verder dan duidelijke communicatie tijdens vergaderingen of schriftelijke uitwisselingen. Het is ook cruciaal om klanten te begeleiden en hen van praktisch advies te voorzien.

Belangrijke beslissingen zoals de keuze van extensies, de frequentie van blogposts en delen van de website die onaangeroerd moeten blijven, worden gedeeld met de klant, waarbij zijn onafhankelijkheid wordt nagestreefd.

Deze aanpak elimineert de ergernis van extra kosten voor kleine wijzigingen. Er ontstaat een vertrouwensband tussen de klant en het bureau wanneer de klant zich realiseert dat het motief van het bureau hun succes is, en niet hun afhankelijkheid.

SEO-training Een goede kennis van SEO-strategieën is essentieel voor het behouden en verbeteren van de ranking van websites. SEO-training voorziet klanten van de tools die ze nodig hebben om de inhoud van de site te optimaliseren en meer bezoekers te trekken.

Inhoud en trefwoorden Klanten worden geïnformeerd over essentiële SEO-elementen, zoals het gebruik van trefwoorden. Ze leren relevante zoekwoorden te identificeren en op te nemen in hun inhoud, titels, metabeschrijvingen en URL's. Er worden ook inzichten geboden over backlinks, doelzoekopdrachten en slugs.

SEO-analyse en prestatietracking In de training worden tools als Google Analytics en Search Console besproken, waardoor klanten de prestaties van hun site kunnen volgen en inzicht kunnen krijgen in de demografische gegevens van bezoekers en welke inhoud of trefwoorden het meeste verkeer aantrekken.

Vertrouwen opbouwen tijdens het creëren van wereldwijde websites

Het opzetten van een wereldwijde website gaat niet alleen over het vertalen van tekst en het wijzigen van beeldmateriaal. Het is een ingewikkelde taak, die nauwgezette aandacht vereist voor gebruikersinteractie, lokalisatie, veiligheidsmaatregelen en vooral de transparantie van de procedure.

Het betrekken van klanten in elke fase, het onderhouden van consistente communicatie, het vermijden van verborgen kosten en het opleiden van klanten zijn essentieel voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen de klant en het bureau.

Ongeacht hun reikwijdte – internationaal of nationaal – moeten alle webbureaus optreden als authentieke bondgenoten om de onderneming van de klant effectief te verbeteren.

Agentschappen worden nu aangemoedigd om een coöperatieve methodologie te hanteren. Ondertussen zijn klanten geëvolueerd tot proactieve partners, bereid om deel te nemen aan een gezamenlijke creatieve onderneming.

920

Klaar om te beginnen?

Vertalen is, veel meer dan alleen het kennen van talen, een complex proces.

Door onze tips te volgen en ConveyThis te gebruiken, zullen uw vertaalde pagina's resoneren met uw publiek en zich native voelen in de doeltaal.

Hoewel het inspanning vergt, is het resultaat de moeite waard. Als u een website vertaalt, kan ConveyThis u uren besparen met geautomatiseerde machinevertaling.

Probeer ConveyThis 7 dagen gratis!

gradiënt 2