Arbedwch 20% gyda ConveyThis dros Brandiau Cystadlu

Gwnewch Eich Gwefan Amlieithog mewn 5 Munud
Cyfleu'r demo hwn
Cyfleu'r demo hwn

Busnes Bach

Yn fisol Yn flynyddol (2 fis am ddim)
Free
$0
$0
y mis
Starter
$14.99
$11.99
y mis
Business
$29.00
$23.99
y mis
Business+
$49.00
$39.99
y mis
Free
$0
$0
y flwyddyn
Starter
$149.90
$119.99
y flwyddyn
Business
$290.00
$239.99
y flwyddyn
Business+
$490.00
$399.99
y flwyddyn

Busnes Canolig

Yn fisol Yn flynyddol (2 fis am ddim)
Pro
$79.00
$63.99
y mis
Pro+
$139.00
$109.99
y mis
Optimum
$199.00
$159.99
y mis
Corporate
$299.00
$239.99
y mis
Pro
$790.00
$639.99
y flwyddyn
Pro+
$1,390.00
$1,099.99
y flwyddyn
Optimum
$1,990.00
$1,599.99
y flwyddyn
Corporate
$2,990.00
$2,399.99
y flwyddyn

Busnes Mawr

Yn fisol Yn flynyddol (2 fis am ddim)
Corporate+
$399.00
$319.99
y mis
Advanced
$599.00
$479.99
y mis
Advanced+
$799.00
$639.99
y mis
Extreme
$1,199.00
$959.99
y mis
Corporate+
$3,990.00
$3,199.99
y flwyddyn
Advanced
$5,990.00
$4,799.99
y flwyddyn
Advanced+
$7,990.00
$6,399.99
y flwyddyn
Extreme
$11,990.00
$9,599.99
y flwyddyn
Cynllun menter

CAOYA

Mae “geiriau wedi'u cyfieithu” yn cyfeirio at y swm o eiriau y gellir eu cyfieithu fel rhan o'ch cynllun CyfleuThis.

Er mwyn sefydlu nifer y geiriau wedi'u cyfieithu sydd eu hangen, mae angen i chi bennu cyfanswm nifer geiriau eich gwefan a'r nifer o ieithoedd yr hoffech ei chyfieithu iddynt. Gall ein Teclyn Cyfrif Geiriau roi cyfrif geiriau cyflawn eich gwefan i chi, gan ein helpu i gynnig cynllun wedi'i deilwra i'ch anghenion.

Gallwch hefyd gyfrifo'r cyfrif geiriau â llaw: er enghraifft, os ydych yn anelu at gyfieithu 20 tudalen i ddwy iaith wahanol (y tu hwnt i'ch iaith wreiddiol), byddai cyfanswm eich cyfrif geiriau wedi'i gyfieithu yn gynnyrch y geiriau cyfartalog y dudalen, 20, a 2. Gyda chyfartaledd o 500 gair y dudalen, cyfanswm y geiriau wedi'u cyfieithu fyddai 20,000.

Os byddwch yn mynd y tu hwnt i'ch terfyn defnydd gosodedig, byddwn yn anfon hysbysiad e-bost atoch. Os caiff y swyddogaeth uwchraddio awtomatig ei droi ymlaen, bydd eich cyfrif yn cael ei uwchraddio'n ddi-dor i'r cynllun dilynol yn unol â'ch defnydd, gan sicrhau gwasanaeth di-dor. Fodd bynnag, os yw uwchraddio'n awtomatig wedi'i analluogi, bydd y gwasanaeth cyfieithu yn dod i ben hyd nes y byddwch naill ai'n uwchraddio i gynllun uwch neu'n dileu cyfieithiadau gormodol i gyd-fynd â therfyn cyfrif geiriau eich cynllun.

Na, gan eich bod eisoes wedi gwneud taliad ar gyfer eich cynllun presennol, y gost ar gyfer uwchraddio yn syml fydd y gwahaniaeth pris rhwng y ddau gynllun, wedi'i brotestio am weddill eich cylch bilio presennol.

Os yw eich prosiect yn cynnwys llai na 2500 o eiriau, gallwch barhau i ddefnyddio ConveyThis am ddim, gydag un iaith gyfieithu a chymorth cyfyngedig. Nid oes angen unrhyw gamau pellach, gan y bydd y cynllun rhad ac am ddim yn cael ei weithredu'n awtomatig ar ôl y cyfnod prawf. Os yw eich prosiect yn fwy na 2500 o eiriau, bydd ConveyThis yn rhoi'r gorau i gyfieithu eich gwefan, a bydd angen i chi ystyried uwchraddio'ch cyfrif.

Rydym yn trin ein holl gwsmeriaid fel ein ffrindiau ac yn cynnal sgôr cymorth 5 seren. Rydym yn ymdrechu i ateb pob e-bost mewn modd amserol yn ystod oriau busnes arferol: 9am i 6pm EST MF.

Mae credydau AI yn nodwedd a ddarparwn i wella addasrwydd y cyfieithiadau a gynhyrchir gan AI ar eich tudalen. Bob mis, mae swm dynodedig o gredydau AI yn cael eu hychwanegu at eich cyfrif. Mae'r credydau hyn yn eich galluogi i fireinio'r cyfieithiadau peirianyddol i gael cynrychiolaeth fwy addas ar eich gwefan. Dyma sut maen nhw'n gweithio:

  1. Prawfddarllen a Choethi : Hyd yn oed os nad ydych yn rhugl yn yr iaith darged, gallwch ddefnyddio'ch credydau i addasu'r cyfieithiadau. Er enghraifft, os yw cyfieithiad penodol yn ymddangos yn rhy hir ar gyfer dyluniad eich gwefan, gallwch ei fyrhau wrth gadw ei ystyr gwreiddiol. Yn yr un modd, gallwch aralleirio cyfieithiad i gael gwell eglurder neu atseinio gyda'ch cynulleidfa, i gyd heb golli ei neges hanfodol.

  2. Ailosod Cyfieithiadau : Os byddwch chi byth yn teimlo'r angen i ddychwelyd yn ôl i'r cyfieithiad peirianyddol cychwynnol, gallwch wneud hynny, gan ddod â'r cynnwys yn ôl i'w ffurf wreiddiol wedi'i chyfieithu.

Yn gryno, mae credydau AI yn darparu haen ychwanegol o hyblygrwydd, gan sicrhau bod cyfieithiadau eich gwefan nid yn unig yn cyfleu'r neges gywir ond hefyd yn ffitio'n ddi-dor i'ch dyluniad a'ch profiad defnyddiwr.

Golygfeydd tudalennau wedi'u cyfieithu'n fisol yw cyfanswm y tudalennau yr ymwelwyd â nhw mewn iaith wedi'i chyfieithu yn ystod un mis. Mae'n ymwneud â'ch fersiwn wedi'i chyfieithu yn unig (nid yw'n ystyried ymweliadau yn eich iaith wreiddiol) ac nid yw'n cynnwys ymweliadau bot peiriant chwilio.

Oes, os oes gennych o leiaf gynllun Pro mae gennych y nodwedd aml-safle. Mae'n caniatáu ichi reoli sawl gwefan ar wahân ac yn rhoi mynediad i un person fesul gwefan.

Mae hon yn nodwedd sy'n caniatáu llwytho tudalen we sydd eisoes wedi'i chyfieithu i'ch ymwelwyr tramor yn seiliedig ar y gosodiadau yn eu porwr. Os oes gennych fersiwn Sbaeneg a bod eich ymwelydd yn dod o Fecsico, bydd y fersiwn Sbaeneg yn cael ei lwytho yn ddiofyn gan ei gwneud hi'n haws i'ch ymwelwyr ddarganfod eich cynnwys a chwblhau pryniannau.

Nid yw pob pris a restrir yn cynnwys Treth ar Werth (TAW). Ar gyfer cwsmeriaid o fewn yr UE, bydd TAW yn cael ei gymhwyso i’r cyfanswm oni bai bod rhif TAW dilys yr UE wedi’i roi.

Mae Rhwydwaith Cyflenwi Cyfieithu, neu TDN, fel y darperir gan ConveyThis, yn gweithredu fel dirprwy cyfieithu, gan greu drychau amlieithog eich gwefan wreiddiol.

Mae technoleg TDN ConveyThis yn cynnig datrysiad cwmwl i gyfieithu gwefannau. Mae'n dileu'r angen am newidiadau i'ch amgylchedd presennol neu osod meddalwedd ychwanegol ar gyfer lleoleiddio gwefannau. Gallwch gael fersiwn amlieithog o'ch gwefan yn weithredol mewn llai na 5 munud.

Mae ein gwasanaeth yn cyfieithu eich cynnwys ac yn cynnal y cyfieithiadau o fewn ein rhwydwaith cwmwl. Pan fydd ymwelwyr yn cyrchu'ch gwefan wedi'i chyfieithu, mae eu traffig yn cael ei gyfeirio trwy ein rhwydwaith i'ch gwefan wreiddiol, gan greu adlewyrchiad amlieithog o'ch gwefan i bob pwrpas.

Oes, gall ein meddalwedd drin cyfieithu eich e-byst trafodion. Gwiriwch ein dogfennaeth ar sut i'w gweithredu neu e-bostiwch ein cefnogaeth i gael help.

Tabl Nodweddion

Gwnewch eich gwefan yn amlieithog mewn munudau.

Small business
Free
Usage
Translated Languages: 1 language
Free Machine Words: 2,500
Page views/month: 2,500
Websites: 1
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 5
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Automatic language redirection
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Limited
Small business
STARTER
Usage
Translated Languages: 1 language
Free Machine Words: 10,000
Page views/month: 10,000
Websites: 1
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 5
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Basic
Small business
BUSINESS
Usage
Translated Languages: 3 language
Free Machine Words: 50,000
Page views/month: 50,000
Websites: 1
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 15
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Basic
Small business
BUSINESS+
Usage
Translated Languages: 4 language
Free Machine Words: 100,000
Page views/month: 100,000
Websites: 1
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 20
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Basic
MEDIUM BUSINESS
PRO
Usage
Translated Languages: 5 language
Free Machine Words: 200,000
Page views/month: 200,000
Websites: 3
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 25
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Priority
MEDIUM BUSINESS
PRO+
Usage
Translated Languages: 9 language
Free Machine Words: 350,000
Page views/month: 350,000
Websites: 5
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 45
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Priority
MEDIUM BUSINESS
OPTIMUM
Usage
Translated Languages: 14 language
Free Machine Words: 500,000
Page views/month: 500,000
Websites: 10
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 70
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Priority
MEDIUM BUSINESS
CORPORATE
Usage
Translated Languages: 20 language
Free Machine Words: 750,000
Page views/month: 750,000
Websites: 15
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 100
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Priority
LARGE BUSINESS
CORPORATE+
Usage
Translated Languages: 30 language
Free Machine Words: 1,000,000
Page views/month: 1,000,000
Websites: 20
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 150
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Premium
LARGE BUSINESS
ADVANCED
Usage
Translated Languages: 40 language
Free Machine Words: 2,000,000
Page views/month: 2,000,000
Websites: 25
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 200
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Word Calculator (credits/month)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Premium
LARGE BUSINESS
ADVANCED+
Usage
Translated Languages: 80 language
Free Machine Words: 3,000,000
Page views/month: 3,000,000
Websites: 30
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 400
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Premium
LARGE BUSINESS
EXTREME
Usage
Translated Languages: 100 language
Free Machine Words: 5,000,000
Page views/month: 5,000,000
Websites: 50
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: 500
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Custom domain
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Premium
ENTERPRISE
Usage
Translated Languages: All
Free Machine Words: Custom
Page views/month: Custom
Websites: Custom
Select Plan
↓ Show more ↓
Features
Widget Customization
Right-to-Left support
Edit Translations with Text Editor
Edit Translations with Visual Editor
Available AI Credits: Custom
Re-phrase Translations with AI (credits/month)
Shorten Translations with AI (credits/month)
Word Calculator (credits/month)
Replace Text in Images with AI (coming soon)
Translation Page Analytics
Multilingual SEO
Custom default language
Remove Branding
Automatic language redirection
URL customization
Edit Translations with Glossary
Team Members
URL Translation
Export and Import (CSV, TMX)
Custom domain
Clear Domain Cache
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier: Dedicated
Usage
Translated Languages?
Free Machine Words?
Page views/month?
Websites?
Features
Widget Customization?
Right-to-Left support?
Edit Translations with Text Editor?
Edit Translations with Visual Editor?
Available AI Credits?
Re-phrase with AI?
Shorten with AI?
Word Calculator?
Replace Text in Images with AI?
Translation Page Analytics?
Multilingual SEO
Custom default language?
Remove Branding?
Automatic language redirection?
URL customization?
Edit Translations with Glossary?
Team Members?
URL Translation?
Export and Import (CSV, TMX)?
Custom domain?
Clear Domain Cache?
Support & Services
Documentation
Email and website support
Support Tier
Account manager & engineer
Small business
FREE
1
2,500
2,500
1
1
5
Soon
 
Limited
STARTER
1
10,000
10,000
1
1
5
Soon
 
Basic
BUSINESS
3
50,000
50,000
1
1
15
Soon
 
Basic
BUSINESS+
4
100,000
100,000
1
1
20
Soon
 
Basic
MEDIUM BUSINESS
PRO
5
200,000
200,000
3
1
25
Soon
 
Priority
PRO+
9
350,000
350,000
5
 
45
Soon
 
Priority
OPTIMUM
14
500,000
500,000
10
1
70
Soon
 
Priority
CORPORATE
20
750,000
750,000
15
1
100
Soon
 
Priority
LARGE BUSINESS
CORPORATE+
30
1,000,000
1,000,000
20
1
150
Soon
 
Premium
ADVANCED
40
2,000,000
2,000,000
25
1
200
Soon
 
Premium
ADVANCED+
80
3,000,000
3,000,000
30
1
400
Soon
 
Premium
EXTREME
100
5,000,000
5,000,000
50
1
500
Soon
 
Premium
ENTERPRISE
All
Custom
Custom
Custom
1
Custom
Soon
 
Dedicated

Manteision SEO Gwych

Tudalennau cynnwys newydd i gropian, mynegeio ac anfon traffig iddynt

Cyfieithu TAGIAU META: PENNAETH, GEIRIAU ALLWEDDOL a DISGRIFIAD

Map Safle Estynedig.XML gyda thudalennau newydd wedi'u cyfieithu

Tagiau HREFLANG estynedig i helpu Google i ddod o hyd i dudalennau newydd

Integreiddiadau gyda Cherti Siopa i hybu gwerthiant

Cyfieithu tagiau Delwedd ATL

Ciplun 8

Sawl Gair Sydd Ar Eich Gwefan?

gwasanaeth roced2 1