Loại trừ các đoạn khỏi bản dịch

Bạn đang ở đây:
< Tất cả chủ đề

Tại sao tôi nên loại trừ các phân đoạn khỏi bản dịch?

Đôi khi, việc loại trừ bản dịch của một phần nhất định trên trang web của bạn sẽ rất hữu ích. Ví dụ: bạn có thể không muốn dịch tên người dùng hoặc thông tin khách hàng khác.

Làm cách nào để loại trừ các phân đoạn khỏi bản dịch?

Để loại trừ các phân đoạn khỏi bản dịch, bạn có thể thêm lớp “conveythis-no-translate” vào bất kỳ phần tử nào bạn muốn bỏ qua bản dịch.

Ví dụ về cách sử dụng:

<div class="conveythis-no-translate">
--- your content here will not be translated ---
</div>
Trước Loại trừ các trang khỏi bản dịch
Kế tiếp Bảng chú giải
Mục lục