Cách dịch các vật dụng của bạn và củng cố trang web đa ngôn ngữ của bạn.

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này