Plugin phiên dịch miễn phí cho Squarespace

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Hành trình của chúng tôi
thiết kế web 3411373 1920
Hành trình của chúng tôi

Tăng cơ sở khách hàng của bạn bằng cách cung cấp nội dung của bạn bằng ngôn ngữ của họ

Một báo cáo độc lập của Common Sense Advisory đã tiết lộ tầm quan trọng của dịch thuật trong thương mại điện tử quốc tế. Nó rõ ràng đóng một vai trò quan trọng kể từ khi nghiên cứu tiết lộ rằng 60% người...