Mười (10) phương pháp hay nhất sẽ giúp bạn bản địa hóa trang web phù hợp.

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Dịch vụ dịch thuật Hoa Kỳ Dịch vụ dịch thuật trang web
Không có tiêu đề 1 1
Dịch vụ dịch thuật Hoa Kỳ Dịch vụ dịch thuật trang web

Lý do bản dịch tệ không phải lúc nào cũng là lỗi của người dịch

Trong lĩnh vực dịch thuật, việc hiển thị văn bản ở ngôn ngữ khác từ ngôn ngữ nguồn không chỉ đơn thuần là thay thế từ ngữ. Lấy phong cách, dòng chảy, giai điệu và giọng nam cao của...