Thêm nhiều ngôn ngữ vào Shopify: Cách thực hiện?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt đánh giá này
Dịch Cửa hàng Shopify bằng tiếng Hindi
Truyền đạt đánh giá này

Dịch Cửa hàng Shopify của bạn với ConveyThis Translation App Hướng dẫn tiếng Hindi

Dịch Cửa hàng Shopify của bạn với Ứng dụng dịch thuật ConveyThis Hướng dẫn bằng tiếng Hindi- Tiếng Đan Mạch kỹ thuật số Tìm hiểu cách thiết lập ConveyThis Dịch trên Cửa hàng Shopify của bạn để dịch nó sang ngôn ngữ khác. Tải xuống...