Thêm nhiều ngôn ngữ vào Shopify: Cách thực hiện?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Trình biên dịch Shopify Dịch vụ dịch thuật trang web
Không có tiêu đề 4 6
Trình biên dịch Shopify Dịch vụ dịch thuật trang web

Tại sao nên sử dụng ConveyThis khi dịch cửa hàng Shopify của bạn

Bạn có sẵn sàng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình để tiếp cận khách hàng từ các tầng lớp xã hội khác nhau và ở các khu vực khác nhau trên thế giới không? Nếu câu trả lời của bạn là...