Bản địa hóa nội dung là gì? Và bản địa hóa là chìa khóa để xây dựng khán giả quốc tế của bạn như thế nào?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Dịch vụ dịch thuật trang web
Không có tiêu đề 4 2
Dịch vụ dịch thuật trang web

Bản địa hóa nội dung là gì? Và bản địa hóa là chìa khóa để xây dựng khán giả quốc tế của bạn như thế nào?

“Pepsi hồi sinh tổ tiên của bạn” bằng chữ Trung Quốc đôi khi là sản phẩm của sự dịch sai từ khẩu hiệu của thương hiệu trước đây vốn thực sự có nội dung “Hãy sống cùng Pepsi...