Mẹo về cách thiết lập Shopify đa ngôn ngữ của bạn và bán hàng trên toàn cầu

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Dịch vụ dịch thuật trang web Trình biên dịch Shopify
Không có tiêu đề 12
Dịch vụ dịch thuật trang web Trình biên dịch Shopify

Mẹo về cách thiết lập Shopify đa ngôn ngữ của bạn và bán hàng trên toàn cầu

Khi bạn mới bắt đầu hành trình kinh doanh thương mại điện tử, bạn phải đối mặt với một số quyết định. Một trong những quyết định không thể bỏ qua đó là quyết định bạn sẽ sử dụng nền tảng CMS nào....