Làm thế nào để bạn dịch một trang web sang tiếng Anh?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này