Dịch người vs Dịch máy: Tại sao phải đánh nhau khi chúng ta có thể là bạn?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này