Covid-19 Tuần thứ 9. Việc khóa cửa ở NYC vẫn tiếp tục.

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này
Hành trình của chúng tôi
COVID-19
Hành trình của chúng tôi

Sự bùng phát của coronavirus có thể tồi tệ như thế nào? Người dân New York cảm nhận nỗi đau của dịch bệnh COVID-19

Các hướng dẫn ở nhà của liên bang sắp hết hạn vào thứ Hai đã được gia hạn cho đến ít nhất là cuối tháng Tư. Hơn 143.000 trường hợp nhiễm coronavirus được báo cáo trên khắp Hoa Kỳ và...