Một Plug-In giúp bạn dịch trang web của mình sang nhiều ngôn ngữ???? (Phiên bản tiếng Trung)

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này