Thêm nhiều ngôn ngữ vào Shopify: Cách thực hiện?

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này