Làm cách nào để tạo một trang web WordPress đa ngôn ngữ? ConveyPlugin này

Làm cho trang web của bạn đa ngôn ngữ trong 5 phút
Truyền đạt bản trình diễn này
Truyền đạt bản trình diễn này