POLYLANG กับ CONVEYTHIS ปลั๊กอินการแปลเว็บไซต์ใดดีกว่ากัน

ทำเว็บไซต์ของคุณหลายภาษาใน 5 นาที
ถ่ายทอดการสาธิตนี้
ถ่ายทอดการสาธิตนี้
โปลิลัง
polylang ถ่ายทอดสิ่งนี้
โปลิลัง

POLYLANG กับ CONVEYTHIS ปลั๊กอินการแปลเว็บไซต์ใดดีกว่ากัน

มีปลั๊กอินที่แข่งขันกันสองรายการในตลาด: ConveyThis และ Polylang คนหนึ่งอายุมากกว่าและเป็นที่นิยมมากกว่า อีกคนอายุน้อยกว่าและก้าวร้าวกว่า คุณจะเลือกข้อไหน?...