Översätt alla sidor

Du är här:
< All Topics

Alla sidor visas inte under "Mina översättningar". Hur kan jag visa alla sidor?

Vårt plugin översätter sidor i farten. Det betyder att den bara översätter en sida om någon öppnar den på din webbplats eller om du öppnar den själv, eller om en webbsökare öppnar den. Så för att översätta andra, ej översatta sidor kan du öppna dem på din webbplats och välja ditt målspråk. Detta kommer att tvinga dem att översättas.

Tidigare Omdirigera besökare till översatta sidor automatiskt baserat på användarwebbläsarens inställningar
Nästa Översätt media (ta bilder för ett specifikt språk)
Innehållsförteckning