Vår resa

Glad internationell översättningsdag!

Internationella översättningsdagen
Visste du att den 30 september är en internationell översättningsdag, en dag för att hedra översättarnas arbete över hela världen?

Det finns över 6 500 talade språk i världen. Det är utmanande att övervinna språkbarriärer, det är därför översättare och tolkar gör det lättare att göra det. Översättningsyrkets essens förblir densamma – att underlätta utbytet av idéer mellan olika språk på olika sätt och på olika plan. Detta är precis vad vi gör hela tiden, oavsett vad det är som vi översätter – en webbplats, ett kontrakt, en bruksanvisning eller en film.

Författare

Alex Buran

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är marknad *