Zmluvné podmienky: Používanie služieb ConveyThis

Urobte svoju webovú stránku viacjazyčnou za 5 minút
Preniesť toto demo
Preniesť toto demo

Podmienky

Dátum poslednej revízie: 15. novembra 2022

Vitajte v službe ConveyThis LLC („nás“ alebo „náš“ alebo „my“)!

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú právnou zmluvou medzi vami a nami a riadia vaše používanie tejto webovej lokality, služieb a súvisiacich technológií na optimalizáciu a správu vašich preložených webových lokalít, ktoré môžeme poskytovať prostredníctvom ktorejkoľvek z našich webových lokalít (ďalej len „služby“ ) a všetok text, údaje, informácie, softvér, grafika, fotografie a ďalšie, ktoré vám my a naše pridružené spoločnosti môžeme sprístupniť (všetko označujeme ako „Materiály“). Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, odkazy na „Službu“ zahŕňajú všetky naše webové stránky a Služby.

PRED PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽBY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. POUŽÍVANÍM SLUŽBY ALEBO AKEJKOĽVEK JEJ ČASTI ZNAMENÁ, ŽE STE SI PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S TIETO PODMIENKAMI. SLUŽBU ANI JEJ ČASŤ NEMÔŽETE POUŽÍVAŤ, AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. ZMENY.

Môžeme zmeniť materiály a služby, ktoré vám ponúkame prostredníctvom služby, a/alebo sa kedykoľvek rozhodnúť službu upraviť, pozastaviť alebo prerušiť. Z času na čas môžeme tiež zmeniť, aktualizovať, pridať alebo odstrániť ustanovenia (spoločne „úpravy“) týchto podmienok. Pretože každý profituje z jasnosti, sľubujeme, že vás budeme informovať o akýchkoľvek zmenách týchto podmienok ich zverejnením v službe a ak ste sa u nás zaregistrovali, popíšeme zmeny týchto podmienok v e-maile, ktorý pošleme na adresu Poskytli ste pri registrácii v Službe. Aby sme si boli istí, že sa správne dostaneme do vašej e-mailovej schránky, len vás žiadame, aby ste nám dali vedieť, ak sa vaša preferovaná e-mailová adresa zmení kedykoľvek po vašej registrácii.

Ak namietate proti akýmkoľvek takýmto úpravám, vašou jedinou možnosťou bude prestať používať Službu. Pokračovanie v používaní Služby po upozornení na akékoľvek takéto úpravy znamená, že beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete viazaní úpravami. Upozorňujeme tiež, že tieto Podmienky môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi upozorneniami alebo podmienkami jednotlivých Služieb. Tieto výslovne označené právne upozornenia alebo podmienky sú začlenené do týchto podmienok a nahrádzajú ustanovenia týchto podmienok, ktoré sú označené ako nahradené.

V prípade, že počas počiatočného obdobia zrušíte používanie Služby z dôvodu našich úprav Služby, ktoré podstatne alebo vecne obmedzujú hodnotu Služby, alebo ak službu prerušíme, vrátime vám pomernú čiastku už zaplatené peniaze za Službu, ktoré sa nebudú používať odo dňa ukončenia do konca pôvodného obdobia.

VŠEOBECNÉ POUŽITIE.

Pozývame vás, aby ste Službu používali na individuálne, spotrebiteľské účely („Povolené účely“) – užívajte si!

Používaním Služby sa zaväzujete, že máte minimálne 18 rokov. Ak ešte nemáte 18 rokov, nesmiete pristupovať ani používať žiadnu časť Služby a váš zamestnávateľ vás oprávnil uzavrieť túto zmluvu v mene uvedeného zamestnávateľa.

V týchto podmienkach vám udeľujeme obmedzenú, osobnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie a zobrazovanie materiálov a na prístup a používanie služby na individuálne spotrebiteľské účely („povolené účely“); Vaše právo používať materiály je podmienené dodržiavaním týchto podmienok. Nemáte žiadne iné práva na Službu ani na žiadne Materiály a nesmiete upravovať, upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, meniť, vylepšovať alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akúkoľvek Službu alebo Materiály. Ak vytvoríte kópie ktorejkoľvek zo Služby, potom vás žiadame, aby ste si na kópiách ponechali všetky naše oznámenia o autorských právach a iné vlastnícke práva tak, ako sú uvedené v Službe.

Bohužiaľ, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vyššie uvedená licencia bude automaticky ukončená a vy musíte okamžite zničiť všetky stiahnuté alebo vytlačené materiály (a všetky ich kópie).

POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽBY.

Vážime si, že ste navštívili túto webovú stránku a umožňujeme vám to urobiť – zastavte sa a pozrite si to bez toho, aby ste sa u nás registrovali!

Aby ste však mali prístup k určitým heslom obmedzeným oblastiam tejto webovej stránky a aby ste mohli používať určité Služby a Materiály ponúkané na Službe a jej prostredníctvom, musíte si u nás úspešne zaregistrovať účet.

OBLASTI SLUŽBY S OBMEDZENÍM HESLA.

Ak chcete mať u nás účet, musíte zadať nasledujúce informácie prostredníctvom oblasti registrácie účtu: Pracovná e-mailová adresa; Meno a priezvisko; Preferované používateľské meno a heslo. Môžete tiež poskytnúť dodatočné, voliteľné informácie, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobenejší zážitok pri používaní Služby – ale toto rozhodnutie necháme na vás. Po odoslaní požadovaných registračných informácií len my určíme, či váš navrhovaný účet schválime alebo nie. V prípade schválenia vám bude zaslaný e-mail s podrobnosťami o dokončení registrácie. Počas používania účtu súhlasíte s tým, že budete poskytovať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie, ktoré je možné dosiahnuť prihlásením sa do vášho účtu a vykonaním príslušných zmien. A ak zabudnete svoje heslo – žiadny strach, pretože vám radi pošleme aktualizáciu hesla na vašu poskytnutú e-mailovú adresu.

Zodpovedáte za dodržiavanie týchto podmienok, keď pristupujete k akejkoľvek časti Služby. Keďže ide o váš účet, je vašou úlohou získať a udržiavať všetko vybavenie a služby potrebné na prístup k tejto službe a jej používanie, ako aj na platenie súvisiacich poplatkov. Je vašou zodpovednosťou zachovať dôvernosť vašich hesiel, vrátane hesiel akejkoľvek stránky tretej strany, ktorú vám môžeme povoliť použiť na prístup k Službe. Ak sa domnievate, že vaše heslo alebo zabezpečenie tejto služby bolo akýmkoľvek spôsobom porušené, musíte nás o tom okamžite informovať.

PREDPLATNÉ.

Registráciou účtu u nás sa stávate „predplatiteľom“ s prístupom k určitým heslom obmedzeným oblastiam Služby a na používanie určitých Služieb a Materiálov ponúkaných na Službe a jej prostredníctvom (ďalej len „Predplatné“). Každé predplatné a práva a privilégiá poskytnuté každému predplatiteľovi sú osobné a neprenosné. Všetky platby poplatkov za predplatné budú v amerických dolároch a sú nevratné, pokiaľ tu nie je výslovne uvedené inak.

Poplatok, ktorý vám budeme účtovať za vaše predplatné, bude cena uvedená v priloženej objednávke. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny predplatného a neposkytujeme ochranu cien ani vrátenie peňazí v prípade akcií alebo zníženia cien. Ak upgradujete svoju úroveň predplatného, poskytneme vám pomerný poplatok za prvé obdobie predplatného na základe sumy už zaplatených nevyužitých poplatkov.

Poplatky za predplatné môžete platiť iba prostredníctvom platieb kreditnou a debetnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal. Poplatok za prvé predplatné vám naúčtujeme na vašu kreditnú alebo debetnú kartu v deň, keď spracujeme vašu objednávku na predplatné. Hneď ako bude na vašu kreditnú alebo debetnú kartu zaúčtovaný prvý poplatok za predplatné, dostanete potvrdzujúci e-mail s upozornením na vašu možnosť pristupovať k týmto častiam Služby a k materiálom, ktoré sú súčasťou Služby.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V ZÁVISLOSTI NA MOŽNOSTI ÚČTOVANIA, KTORÉ SI ZBERIETE PRI REGISTRÁCII NA PREDPLATNÉ, VÁM AUTOMATICKY OBNOVÍME PREDPLATNÉ KAŽDÉ MESAČNÉ ALEBO ROČNÉ VÝROČIE OD DÁTUMU, KTORÉ VÁM ÚČTUJEME KREDIT C. ORIZED BY POČAS PROCESU REGISTRÁCIE ČLENSTVA VÁM NABITÍME NA VAŠU KREDITNÚ ALEBO DEBETNÚ KARTU PRÍSLUŠNÝ POPLATOK PREDPLATENIA A AKÉKOĽVEK DANE Z PREDAJA ALEBO PODOBNÉ DANE, KTORÉ MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ NA VAŠU PLATBU PLATBY PREDPLATNÍKA (PRED ZA VÁŠHO VZŤAHU ZA PREDPLATENIE PREDPLATKOV). KAŽDÉ OBDOBIE OBNOVENIA PREDPLATENIA JE NA JEDEN MESIAC ALEBO ROK V ZÁVISLOSTI OD MOŽNOSTI ÚČTOVANIA, KTORÉ SI ZBERIETE. SVOJE PREDPLATNÉ MÔŽETE KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ ALEBO ZOBRAZIŤ NIŽŠEJ ŠTRUKTÚRY V RÁMCI SLUŽBY ALEBO NÁS KONTAKTOVAŤ NA [email protected]. AK PREJDETE NA NIŽŠIU LEHOTA ALEBO ZRUŠÍTE SVÉ PREDPLATNÉ, BUDETE SI VYUŽÍVAŤ VÝHODY AKTUÁLNEHO PREDPLATENIA AŽ DO VYPRŠANIA VTEDY AKTUÁLNEHO OBDOBIA PREDPLATENIA, ZA KTORÉ STE ZAPLATILI, A VAŠE PREDPLATNÉ ZÍSKAJTE VÝHODY Z TOHTO AKTUÁLNEJ PREDPLATNOSTI. SKRIPTOVACIE OBDOBIE.

Zodpovedáte za zaplatenie všetkých príslušných daní z predaja a používania pri nákupe vášho predplatného na základe poštovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii ako predplatiteľ, a oprávňujete nás, aby vám na vašu kreditnú alebo debetnú kartu účtovali všetky takéto príslušné dane. .

PLATBY.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky príslušné poplatky súvisiace s vaším používaním Služby. Môžeme pozastaviť alebo ukončiť Váš účet a/alebo prístup k Službe, ak Vaša platba mešká a/alebo Vami ponúkaný spôsob platby (napr. kreditná karta alebo debetná karta) nie je možné spracovať. Poskytnutím spôsobu platby nás výslovne oprávňujete účtovať príslušné poplatky za uvedený spôsob platby, ako aj dane a iné poplatky s tým spojené v pravidelných intervaloch, pričom všetky závisia od vášho konkrétneho predplatného a využívaných služieb.

Chápeme, že môžete zrušiť svoj účet , ale uvedomte si, že neposkytneme žiadne refundácie a vy budete zodpovední za zaplatenie akéhokoľvek zostatku na účte. Aby to nebolo komplikovanejšie, súhlasíte s tým, že vám môžeme účtovať akékoľvek nezaplatené poplatky na váš poskytnutý spôsob platby a/alebo vám za takéto nezaplatené poplatky poslať faktúru.

Zmena na vyššiu alebo nižšiu úroveň predplatného
Používateľ môže zmeniť svoje predplatné na vyššiu alebo nižšiu úroveň kedykoľvek zo svojho informačného panela.
Ak používateľ prekročí limit svojho plánu služieb ConveyThis, bude mu zaslané e-mailové upozornenie a potom automaticky prejde na vyšší plán.
Platba alebo kredit za mesiace alebo roky, v závislosti od frekvencie zvolenej používateľom, za Predplatné, ktoré bolo čiastočne zvýšené alebo znížené.

ZÁSADY VRÁTENIA PLATBY
Po zakúpení plánu predplatného ConveyThis začne plynúť sedem (7) dňová lehota, počas ktorej môžete požiadať o vrátenie platby a poslať ju na nasledujúcu adresu [email protected].

Vezmite prosím na vedomie, že:
– Žiadosti o vrátenie platby budú akceptované iba v siedmich (7) nasledujúcich po dátume predplatného
– Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na obnovy alebo aktualizácie plánu

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA.

Používaním Služby obe strany súhlasia s prijímaním elektronickej komunikácie od druhej strany. Táto elektronická komunikácia môže zahŕňať oznámenia o príslušných poplatkoch a platbách, informácie o transakciách a ďalšie informácie týkajúce sa Služby alebo súvisiace s ňou. Táto elektronická komunikácia je súčasťou Vášho vzťahu s nami. Obe strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, dohody, zverejnenia alebo iná komunikácia, ktorú sme medzi stranami poslali elektronicky, budú spĺňať všetky právne požiadavky na komunikáciu vrátane toho, že takáto komunikácia bude v písomnej forme.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Rešpektujeme informácie, ktoré nám poskytujete, a chceme si byť istí, že úplne presne rozumiete tomu, ako tieto informácie používame. Prečítajte si teda naše Zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), ktoré všetko vysvetľujú. STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN.

Myslíme si, že odkazy sú pohodlné a v Službe niekedy poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. Ak použijete tieto odkazy, opustíte Službu. Nie sme povinní kontrolovať žiadne webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujete zo Služby, nekontrolujeme žiadne webové stránky tretích strán a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán (alebo produkty, služby). alebo obsah dostupný prostredníctvom ktorejkoľvek z nich). Preto neschvaľujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenia o takýchto webových lokalitách tretích strán, žiadnych informáciách, softvéri, produktoch, službách alebo materiáloch, ktoré sa na nich nachádzajú, ani o akýchkoľvek výsledkoch, ktoré možno získať ich používaním. Ak sa rozhodnete pristupovať na ktorúkoľvek z webových stránok tretích strán, na ktoré je služba prepojená, robíte to výlučne na vlastné riziko a musíte dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky týchto webových stránok tretích strán.

Služba tiež umožňuje prepojenie medzi rôznymi online službami tretích strán vrátane YouTube („Služby tretích strán“). Ak chcete využiť tieto funkcie a možnosti, môžeme vás požiadať, aby ste sa overili, zaregistrovali sa alebo sa prihlásili do Služieb tretích strán prostredníctvom Služby alebo na webových stránkach ich príslušných poskytovateľov, a ak je to možné, umožníme vám nakonfigurovať nastavenia ochrany osobných údajov účet webovej lokality tretej strany, aby ste umožnili zdieľanie vašich aktivít v rámci Služby s vašimi kontaktmi vo vašom účte webovej lokality tretej strany. Viac informácií o dôsledkoch aktivácie týchto Služieb tretích strán a o našom používaní, ukladaní a zverejňovaní informácií týkajúcich sa vás a vášho používania Služieb tretích strán v rámci Služby nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. Pamätajte však, že spôsob, akým môžete používať takéto Služby tretích strán a spôsob, akým budú používať, uchovávať a zverejňovať vaše informácie, sa riadi výlučne zásadami takýchto tretích strán.

NEOPRÁVNENÉ ČINNOSTI.

Aby bolo jasné, povoľujeme vaše používanie Služby iba na Povolené účely. Akékoľvek iné používanie Služby nad rámec Povolených účelov je zakázané, a preto predstavuje neoprávnené používanie Služby. Je to preto, že medzi vami a nami zostávajú všetky práva v rámci Služby naším vlastníctvom.

Neoprávnené používanie Služby môže viesť k porušeniu rôznych zákonov USA a medzinárodných autorských práv. Uprednostňujeme, aby tento vzťah nebol dramatický, preto pri používaní Služby súhlasíte s dodržiavaním bežných noriem etikety a správaním sa v súlade so zákonom. Súhlasíte napríklad s tým, že nebudete používať Službu:
Spôsobom, ktorý upravuje, verejne zobrazuje, verejne predvádza, reprodukuje alebo distribuuje akúkoľvek Službu; Spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, zahraničný alebo medzinárodný zákon, nariadenie, pravidlo, príkaz, zmluvu alebo iný zákon; Prenasledovanie, obťažovanie alebo ubližovanie inej osobe; Vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo inak skresľovať vaše spojenie s osobou alebo subjektom; Zasahovať alebo narúšať Službu alebo servery alebo siete pripojené k Službe; Používanie akéhokoľvek dolovania údajov, robotov alebo podobných metód zhromažďovania alebo extrakcie údajov v súvislosti so Službou akýmkoľvek iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje ConveyThis na použitie pri prístupe k Službe; alebo sa pokúsiť získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti Služby alebo akýmkoľvek iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k Službe, či už prostredníctvom hackingu, získavania hesiel alebo akýmikoľvek inými prostriedkami.

Pamätajte, že toto sú len príklady a vyššie uvedený zoznam nie je úplným zoznamom všetkého, čo nemáte dovolené robiť.

Súhlasíte s tým, že si najmete právnikov, aby nás obhajovali, ak porušíte tieto Podmienky a toto porušenie bude mať za následok pre nás problém. Súhlasíte tiež s tým, že zaplatíte akékoľvek škody, ktoré môžeme nakoniec zaplatiť v dôsledku vášho porušenia. Vy sami ste zodpovední za akékoľvek porušenie týchto Podmienok z vašej strany. Vyhradzujeme si právo prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá inak podlieha odškodneniu z vašej strany, a v takom prípade súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s našou obhajobou takéhoto nároku.

Tiež oslobodíte, vzdávate sa, prepustíte a sľúbite, že nás nebudete žalovať ani vznášať žiadne nároky akéhokoľvek druhu za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie súvisiace akýmkoľvek spôsobom so Službou alebo akoukoľvek jej časťou. AK STE OBYVATEĽOM KALIFORNIE, VZDÁVATE SA ODDIEL 1542 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA KALIFORNIE, V ktorom sa uvádza: „VŠEOBECNÉ OPRÁVNENIE SA NEVZŤAHUJE NA NÁROKY, O KTORÝCH VERITEĽ NEVIE ALEBO NEPODOMÍVATE, ŽE EXISTUJÚ V JEHO PROSPECH UVOĽNENIA JEHO ZNÁMY MUSEL MATERIÁLNE OVPLYVNIŤ JEHO VYROVNANIE S DLŽNÍKOM.“ AK STE OBYVATEĽOM INEJ JURISDIKCIE, VZDÁVATE SA AKÉHOKOĽVEK POROVNATEĽNÉHO ŠTATÚTU ALEBO DOKTRÍNY.

OZNAMTE TIETO VYHLÁSENIA A ZÁRUKY.

Vyhlasujeme a zaručujeme, že: (i) máme plné právo, právomoc a oprávnenie uzavrieť a plniť naše záväzky podľa týchto podmienok; (ii) Služba bude poskytovaná profesionálnym a odborným spôsobom; a (iii) máme právo, nárok a záujem na Materiály dostatočné na udelenie práv udelených podľa týchto Podmienok.

ODŠKODNENIE.

Každá strana súhlasí s tým, že bude brániť druhú stranu, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných zástupcov, úradníkov, riaditeľov, akcionárov, partnerov, zamestnancov a držiteľov licencií a každého z ich nástupcov a povolených splnomocnencov (spoločne nazývané „odškodňované strany“) a držať každého z nich neškodné z a proti všetkým nárokom a požiadavkám (spoločne „nároky“) vznesených treťou stranou na základe alebo vzniknutých akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, z alebo v súvislosti s porušením vyhlásení takouto stranou, záruky alebo povinnosti uvedené v týchto podmienkach. Odškodňujúca strana zaplatí všetky škody, ktoré boli s konečnou platnosťou priznané alebo zaplatené pri vyrovnaní akýchkoľvek takýchto nárokov. Odškodňované strany musia bezodkladne písomne oznámiť odškodňujúcej strane akýkoľvek nárok na odškodnenie podľa tejto zmluvy a poskytnúť na náklady odškodňujúcej strany (iba v rozsahu hotových výdavkov) všetku primerane potrebnú pomoc, informácie a splnomocnenie, ktoré umožnia odškodňujúcej strane kontrolovať obhajobu a vyrovnanie takéhoto nároku; za predpokladu, že neschopnosť odškodňovaných strán bezodkladne informovať odškodňujúcu stranu o akomkoľvek Nároku neospravedlňuje odškodňujúcu stranu jej záväzkov podľa tejto zmluvy, okrem rozsahu, v akom takéto zlyhanie podstatne poškodzuje odškodňujúcu stranu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, odškodňujúca strana nepristúpi k žiadnemu urovnaniu obrany proti takémuto konaniu bez predchádzajúceho písomného súhlasu odškodňovanej strany, pričom tento súhlas nesmie byť bezdôvodne odoprený alebo odložený. Odškodňovaná strana sa môže na svoje náklady zúčastniť obhajoby a/alebo urovnania akéhokoľvek takéhoto konania s právnym zástupcom podľa vlastného výberu a na vlastné náklady.

VLASTNÍCKE PRÁVA.

„ConveyThis“ je ochranná známka, ktorá patrí nám. Ostatné ochranné známky, názvy a logá na Službe sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, všetky materiály vrátane ich usporiadania v rámci služby sú naším výhradným vlastníctvom. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ak príslušný zákon nevyžaduje alebo obmedzuje inak, akákoľvek reprodukcia, distribúcia, úprava, retransmisia alebo publikovanie akéhokoľvek materiálu chráneného autorskými právami je bez výslovného písomného súhlasu vlastníka autorských práv alebo licencie prísne zakázané.

VLASTNÍCTVO; LICENCIE

Obsah a práva na obsah Na účely tejto zmluvy: (i) „Obsah“ znamená text, grafiku, obrázky, hudbu, softvér, zvuk, video, autorské diela akéhokoľvek druhu a informácie alebo iné materiály, ktoré sú zverejnené, generované, poskytované alebo inak sprístupnené prostredníctvom Stránok alebo Služieb; a (ii) „Používateľský obsah“ znamená akýkoľvek obsah, ktorý používatelia (vrátane vás) poskytujú na sprístupnenie prostredníctvom stránok alebo služieb. Obsah zahŕňa bez obmedzenia Používateľský obsah. Vlastníctvo obsahu a zodpovednosť ConveyThis si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na žiadny používateľský obsah a nič v tejto dohode sa nebude považovať za obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré môžete mať na používanie a využívanie vášho používateľského obsahu. S výhradou vyššie uvedeného vlastní spoločnosť ConveyThis a jej poskytovatelia licencií výlučne všetky práva, nároky a podiely na stránkach a službách a obsahu a na všetok základný softvér, technológie a procesy a akékoľvek ich vylepšenia alebo úpravy vrátane všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva. Beriete na vedomie, že stránky, služby a obsah sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Spojených štátov amerických a iných krajín. Súhlasíte s tým, že neodstránite, nezmeníte ani nezakryjete žiadne autorské práva, ochranné známky, servisné značky alebo iné oznámenia o vlastníckych právach, ktoré sú súčasťou alebo sprevádzajú stránky, služby alebo obsah. Vami udelené práva na používateľský obsah Sprístupnením akéhokoľvek používateľského obsahu prostredníctvom stránok alebo služieb týmto udeľujete spoločnosti ConveyThis nevýhradnú, prenosnú, sublicencovateľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na používanie, kopírovanie, upravovanie, vytváranie odvodených diel založených na , verejne zobrazovať, verejne vykonávať a distribuovať váš Používateľský obsah v súvislosti s prevádzkovaním a poskytovaním Služieb a Obsahu. Za všetok svoj Užívateľský obsah nesiete výhradnú zodpovednosť. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte všetok svoj Používateľský obsah alebo že máte všetky práva, ktoré sú potrebné na udelenie licenčných práv na váš Používateľský obsah podľa tejto Zmluvy. Tiež vyhlasujete a zaručujete, že ani váš používateľský obsah, ani vaše používanie a poskytovanie vášho používateľského obsahu, ktoré má byť sprístupnené prostredníctvom stránok alebo služieb, ani žiadne používanie vášho používateľského obsahu spoločnosťou ConveyThis na alebo prostredníctvom služieb nebude porušovať, nespreneverovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva tretej strany alebo práva na publicitu alebo súkromie, alebo viesť k porušeniu akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia. Práva na obsah udelené spoločnosťou ConveyThis V súlade s touto zmluvou vám spoločnosť ConveyThis udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú a nelicencovateľnú licenciu na prezeranie, kopírovanie, zobrazovanie a tlač obsahu výlučne v súvislosti s vaším povoleným používaním stránky a služby. Obsah zo služby YouTube: ConveyThis pristupuje k verejnému obsahu zo služieb sociálnych sietí tretích strán, ako je napríklad YouTube. ConveyThis používa prekladové API a používaním obsahu prekladového API v rámci stránok a služieb ConveyThis súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvnými podmienkami rozhrania Translation API. Služby sociálnych sietí tretích strán, ako napríklad Google, Yandex, Bing, DeepL, môžu z času na čas aktualizovať svoje zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť ConveyThis nezodpovedá za vašu kontrolu akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týchto podmienok. Odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali zmluvné podmienky rozhrania Translation API a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Obsah z overených účtov SNS Ak máte účet, môžete sa rozhodnúť prepojiť svoj účet so službami sociálnych sietí tretích strán (ako je Facebook, Google alebo YouTube) (každá služba sociálnej siete alebo „SNS“), s ktorými mať účet (každý takýto účet, „účet tretej strany“) buď: (i) poskytnutím prihlasovacích informácií k účtu tretej strany spoločnosti ConveyThis prostredníctvom stránok alebo služieb; alebo (ii) umožnenie prístupu ConveyThis k vášmu účtu tretej strany, ako je povolené podľa príslušných zmluvných podmienok, ktoré upravujú vaše používanie každého účtu tretej strany spôsobom opísaným vyššie. Vyhlasujete, že máte právo zverejniť svoje prihlasovacie údaje k účtu tretej strany spoločnosti ConveyThis a/alebo poskytnúť spoločnosti ConveyThis prístup k vášmu účtu tretej strany (vrátane, ale nie výlučne, na použitie na účely opísané v tomto dokumente), bez toho, aby ste porušili akékoľvek zmluvných podmienok, ktoré upravujú vaše používanie príslušného účtu tretej strany, a bez toho, aby ste spoločnosť ConveyThis zaviazali zaplatiť akékoľvek poplatky alebo podriadili ConveyThis akýmkoľvek obmedzeniam používania uloženým takými poskytovateľmi služieb tretích strán. Udelením prístupu ConveyThis k akémukoľvek Účtu tretích strán beriete na vedomie, že ConveyThis môže pristupovať, sprístupňovať a uchovávať (ak je to vhodné) akýkoľvek Obsah, ktorý ste poskytli a uložili do vášho Účtu tretej strany („Obsah účtu tretej strany“), aby je k dispozícii prostredníctvom stránok a/alebo služieb (ako je ďalej popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov). Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetok obsah účtu tretej strany, ak existuje, sa bude považovať za obsah používateľa na všetky účely tejto zmluvy. Upozorňujeme, že ak bude účet tretej strany alebo pridružená služba nedostupná alebo ak poskytovateľ služieb tretej strany ukončí prístup ConveyThis k takémuto účtu tretej strany, obsah účtu tretej strany, ktorý bol dostupný z takéhoto účtu tretej strany, už nebude k dispozícii. prostredníctvom stránok alebo služieb. Máte možnosť kedykoľvek zakázať spojenie medzi vaším účtom a vašimi účtami tretích strán prostredníctvom stránok a/alebo služieb. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZŤAH S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPOJENÝ S VAŠIMI ÚČTMI TRETÍCH STRÁN SA RIADÍ VÝHRADNE VAŠOU ZMLUVOU (ZMLUVAMI) S TÝMITO POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. ConveyThis nevynakladá žiadne úsilie na kontrolu akéhokoľvek obsahu účtu tretej strany na akýkoľvek účel, vrátane, bez obmedzenia, presnosti, zákonnosti alebo neporušovania a ConveyThis nezodpovedá za žiadny obsah účtu tretej strany.

PORUŠOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva ostatných a povzbudzujeme vás, aby ste urobili to isté. V súlade s tým máme politiku odstraňovania Používateľského obsahu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva iných, pozastavenie prístupu k Službe (alebo akejkoľvek jej časti) každému používateľovi, ktorý Službu používa v rozpore s niečími právami duševného vlastníctva, a/alebo ukončenie v primeranom rozsahu. ohrozuje účet každého používateľa, ktorý používa Službu v rozpore s niečími právami duševného vlastníctva.

Na základe vás tiež oslobodíte, vzdáte sa, prepustíte a sľúbite, že nás nebudete žalovať ani vznášať žiadne nároky akéhokoľvek druhu za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týka stránky alebo ktorejkoľvek jej časti. AK STE OBYVATEĽOM KALIFORNIE, VZDÁVATE SA ODDIEL 1542 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA KALIFORNIE, V ktorom sa uvádza: „VŠEOBECNÉ OPRÁVNENIE SA NEVZŤAHUJE NA NÁROKY, O KTORÝCH VERITEĽ NEVIE ALEBO NEPODOMÍVATE, ŽE EXISTUJÚ V JEHO PROSPECH UVOĽNENIA JEHO ZNÁMY MUSEL MATERIÁLNE OVPLYVNIŤ JEHO VYROVNANIE S DLŽNÍKOM.“ AK STE OBYVATEĽOM INEJ JURISDIKCIE, VZDÁVATE SA AKÉHOKOĽVEK POROVNATEĽNÉHO ŠTATÚTU ALEBO DOKTRÍNY., Zaviedli sme postupy na prijímanie písomných oznámení o údajnom porušení autorských práv a na spracovanie takýchto nárokov v súlade s takýmto zákonom. Ak sa domnievate, že používateľ služby porušuje vaše autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, poskytnite nám písomné oznámenie nášmu zástupcovi o nárokoch na porušenie:

Do rúk: DMCA Agent CC: E-mail: [email protected]

Aby ste si boli istí, že záležitosť bude okamžite vybavená, vaše písomné oznámenie musí: obsahovať váš fyzický alebo elektronický podpis; Identifikujte dielo chránené autorskými právami alebo iné duševné vlastníctvo, ktoré údajne bolo porušené; Identifikovať materiál údajne porušujúci autorské práva dostatočne presným spôsobom, aby sme nám umožnili tento materiál nájsť; obsahovať primerané informácie, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať (vrátane poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy); obsahovať vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie materiálu chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva nie je povolené vlastníkom, zástupcom vlastníka alebo zákonom; obsahovať vyhlásenie, že informácie v písomnom oznámení sú presné; a obsahovať vyhlásenie pod hrozbou krivej prísahy, že ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv alebo iného práva duševného vlastníctva.

Pokiaľ sa oznámenie netýka autorských práv alebo iného porušenia duševného vlastníctva, Zástupca nebude môcť riešiť uvedený problém.

Upozorňujeme tiež, že za porušenie autorských práv podľa § 512(f) zákona o autorských právach môže niesť zodpovednosť každá osoba, ktorá vedome nepravdivo vyhlási, že materiál alebo činnosť porušuje autorské práva.

PODANIE ODPORÚČANIA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVE NA MILÉNIUM („DMCA“).

Upozorníme vás, že sme odstránili alebo znemožnili prístup k materiálu chránenému autorskými právami, ktorý ste poskytli, ak je takéto odstránenie v súlade s platne prijatým oznámením o zastavení šírenia podľa zákona DMCA. Ako odpoveď môžete nášmu zástupcovi poskytnúť písomný odpor voči oznámeniu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

Váš fyzický alebo elektronický podpis; Identifikácia materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, kde sa materiál objavil predtým, ako bol odstránený alebo bol k nemu zakázaný prístup; Vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že sa v dobrej viere domnievate, že materiál bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý má byť odstránený alebo zakázaný; a vaše meno, fyzickú adresu a telefónne číslo a vyhlásenie, že súhlasíte s jurisdikciou súdu pre súdny okres, v ktorom sa nachádza vaša fyzická adresa, alebo ak je vaša fyzická adresa mimo USA, pre ktorýkoľvek súdny okres v ktorej sa môžeme nachádzať a že prijmete procesnú službu od osoby, ktorá poskytla oznámenie o materiáli, ktorý údajne porušuje autorské práva, alebo od zástupcu takejto osoby.

UKONČENIE OPAKOVANÝCH PORUŠOVATEĽOV.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia ukončiť účet alebo prístup ktoréhokoľvek používateľa Služby, ktorý je predmetom opakovaných upozornení na porušenie zákona DMCA alebo iného porušenia.

ODMIETNUTIE ZÁRUK.

TÁTO SLUŽBA A VŠETKY MATERIÁLY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ A „ZO VŠETKÝMI CHYBAMI“. CELÉ RIZIKO TÝKAJÚCE SA ICH KVALITY A VÝKONU JE NA VÁS.

VÝSLOVNE ODMIETAME AKÉKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ) S OHĽADOM NA SLUŽBU A MATERIÁLY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE JE OBMEDZENÉ, AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ALEBO ŠTÁTUTNE ZÁRUKY, POSKYTOVANÉ ZÁRUKY, POUŽÍVANIE OBCHODOVANIA A NEPORUŠOVANIE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

TO ZNAMENÁ, ŽE VÁM NESLUBUJEME, ŽE JE SLUŽBA BEZPROBLÉMOVÁ. Bez toho, aby sme obmedzovali všeobecnosť vyššie uvedeného, neposkytujeme žiadnu záruku, že Služba bude spĺňať vaše požiadavky alebo že Služba bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bezchybná, ani že chyby v Službe budú opravené. Neposkytujeme žiadnu záruku, pokiaľ ide o výsledky, ktoré možno získať používaním Služby, ani pokiaľ ide o presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií získaných prostredníctvom Služby. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali prostredníctvom Služby alebo od nás alebo od našich pobočiek/iných pridružených spoločností, nevytvárajú žiadnu záruku. Vzdávame sa všetkých spravodlivých náhrad.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

OKREM ZÁMERNÉHO NESPRÁVANIA, POVINNOSTI ODŠKODNENIA A ZÁVÄZKOV MLČENLIVOSŤA, ŽIADNA STRANA NIE JE ZODPOVEDNÁ VOČI DRUHEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽBY ALEBO AKEJKOĽVEK STRANY ZA NÁSLEDUJÚCE SÚČASTI PREPOJENIE ALEBO STIAHNUTIE AKÉKOĽVEK MATERIÁLY ALEBO OBSAH DO SLUŽBY ANI ZO SLUŽBY. OKREM ZÁMERNÉHO NESPRÁVANIA, POVINNOSTI ODŠKODNENIA A POVINNOSTI MLČENLIVOSŤA V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ŽIADNA STRANA ZODPOVEDNÁ DRUHEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK NEPRIAME, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE, EXEMPLÁRNE, SÚČASNÉ, SÚČASNÉ, POVINNÉ VRÁTANE STRATY ÚDAJOV, PRÍJMOV , ZISK, POUŽITIE ALEBO INÁ EKONOMICKÁ VÝHODA), AK KÝM VZNIKÁ, AJ KEĎ VIEME, ŽE JE MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY.

MIESTNE ZÁKONY; KONTROLA VÝVOZU.

Službu riadime a prevádzkujeme z nášho ústredia v Spojených štátoch amerických a celá služba nemusí byť vhodná alebo dostupná na použitie na iných miestach. Ak Službu používate mimo Spojených štátov amerických, nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie príslušných miestnych zákonov vrátane, ale nie výlučne, miestnych zákonov týkajúcich sa správania online a prijateľného obsahu.

SPÄTNÁ VÄZBA.

Akákoľvek spätná väzba, ktorú nám poskytnete o Službe (napr. komentáre, otázky, návrhy, materiály – spoločne, „Spätná väzba“) prostredníctvom akejkoľvek komunikácie (napr. hovor, fax, e-mail), bude považovaná za nedôvernú a nebude - vlastnícky. Týmto udeľujete všetky práva, nároky a podiely na akékoľvek nápady, know-how, koncepty, techniky alebo iné duševné vlastníctvo a vlastnícke práva obsiahnuté v Spätnej väzbe, a my ich môžeme voľne používať bez akéhokoľvek pripisovania alebo kompenzácie voči vám, bez ohľadu na to, či je patentovateľný alebo nie, na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby, výroby, licencovania, marketingu a predaja, priamo alebo nepriamo, produktov a služieb pomocou takejto spätnej väzby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že nie sme povinní používať, zobrazovať, reprodukovať alebo distribuovať žiadne takéto nápady, know-how, koncepty alebo techniky obsiahnuté v Spätnej väzbe, a nemáte právo vynucovať si takéto použitie, zobrazenie, reprodukciu alebo distribúcia.

ARBITRÁCIA.

Všetky spory, nároky alebo kontroverzie vyplývajúce z týchto Podmienok alebo Služby alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo Službou, ktoré nie sú vyriešené vzájomnou dohodou, môžu byť podľa nášho alebo vášho výberu vyriešené záväzným arbitrážnym konaním, ktoré sa uskutoční pred JAMS alebo jej nástupcom. Ak sa strany nedohodnú inak, arbitráž sa bude konať v Jersey City, New Jersey pred jedným arbitrom, na ktorom sa strany vzájomne dohodnú, alebo ak sa strany nedokážu vzájomne dohodnúť, pred jediným arbitrom, ktorého vymenuje JAMS, a bude prebiehať v súlade s pravidlá a predpisy vyhlásené spoločnosťou JAMS, pokiaľ nie sú v týchto podmienkach špecificky upravené. Arbitráž sa musí začať do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa podania písomnej žiadosti o arbitráž ktoroukoľvek stranou. Rozhodnutie a nález rozhodcu budú vydané a doručené do šesťdesiatich (60) dní od skončenia rozhodcovského konania a do šiestich (6) mesiacov od výberu rozhodcu. Rozhodca nebude mať právomoc udeliť náhradu škody presahujúcu akékoľvek obmedzenia skutočných náhrad, priamych škôd uvedených v týchto podmienkach a nesmie znásobiť skutočné škody ani priznať náhradu škody s represívnou funkciou alebo akúkoľvek inú náhradu škody, ktorá je podľa týchto podmienok špecificky vylúčená, a zmluvná strana sa týmto neodvolateľne vzdáva akéhokoľvek nároku na náhradu takejto škody. Rozhodca môže podľa vlastného uváženia posúdiť náklady a výdavky (vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov prevažnej časti) voči ktorejkoľvek strane konania. Akákoľvek strana, ktorá odmietne splniť rozkaz rozhodcov, bude zodpovedať za náklady a výdavky vrátane poplatkov za právne zastupovanie, ktoré druhej strane vzniknú pri výkone rozhodnutia. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade dočasného alebo predbežného súdneho príkazu môže ktorákoľvek strana postupovať na súde bez predchádzajúceho rozhodcovského konania s cieľom vyhnúť sa okamžitej a nenapraviteľnej škode. Ustanovenia tejto časti o arbitráži budú vynútiteľné na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie.

VŠEOBECNÉ.

Myslíme si, že priama komunikácia rieši väčšinu problémov – ak budeme mať pocit, že nedodržiavate tieto Podmienky, povieme vám to. Dokonca vám poskytneme odporúčané potrebné nápravné opatrenia, pretože si tento vzťah vážime.

Určité porušenia týchto podmienok, ako sme určili, si však môžu vyžadovať okamžité ukončenie vášho prístupu k Službe bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Podmienky sa budú riadiť federálnym zákonom o arbitráži, zákonom štátu New Jersey a príslušným federálnym právom USA, bez ohľadu na výber alebo konflikty právnych ustanovení. Neplatia cudzie zákony. S výnimkou sporov, ktoré podliehajú arbitráži, ako je opísané vyššie, budú akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok alebo lokality prejednávané súdmi v okrese Hudson, New Jersey. Ak sa ktorákoľvek z týchto podmienok považuje za nekonzistentnú s príslušným právom, potom sa tieto podmienky budú vykladať tak, aby odrážali zámery strán a žiadne iné podmienky sa nebudú meniť. Ak sa rozhodnete neuplatňovať žiadnu z týchto podmienok, nevzdávame sa svojich práv. Tieto Podmienky sú úplnou dohodou medzi Vami a Nami, a preto nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné rokovania, diskusie alebo dohody medzi Všetkým o Službe. Vlastnícke práva, zrieknutie sa záruk, Vami urobené vyhlásenia, odškodnenia, obmedzenia zodpovednosti a všeobecné ustanovenia zostanú v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok.

Vylúčenie zodpovednosti za strojový preklad

Každý plán predplatného ConveyThis prichádza s určitým počtom slov strojového prekladu. To znamená, že vaše webové stránky budú rýchlo preložené do cudzích jazykov pomocou našich automatických prekladateľských nástrojov od spoločností Google, DeepL, Microsoft, Amazon a Yandex.

Upozorňujeme však, že strojový preklad nie je 100% presný a nemôže slúžiť ako náhrada za profesionálny preklad rodenými lingvistami. Stroje nedokážu uhádnuť správny kontext vášho textu bez ohľadu na to, či sú neurónové alebo štatistické. Je bežnou praxou korigovať strojové preklady ľudskými lingvistami, aby sa zabezpečila primeraná skúsenosť so vstupnou stránkou.

Tu je všeobecný prehľad prekladu webových stránok:

  • Predbežný preklad celej webovej stránky pomocou strojového prekladu
  • Vylúčte z prekladu určité kľúčové slová. Napríklad názvy značiek.
  • Vyberte stránky, ktorým by ste chceli venovať zvýšenú pozornosť pri korektúre: indexová stránka, stránka o nás, kontaktná stránka, ceny, nákupný košík atď.
  • Na vykonanie opráv použite nástroje ConveyThis': Vizuálne a textové editory.
  • Pomocou nástrojov ConveyThis' pozvite projektových manažérov a prekladateľov na korektúru vašich stránok.
  • Zadať odborné preklady profesionálom.
  • Vyhodnoťte výsledky a merajte konverzie.

Tento prehľad je navrhnutý tak, aby vám pomohol zvýšiť mieru konverzie. Ak plánujete speňažiť svoj web a kúpiť si Google Ads alebo akýkoľvek iný typ marketingu, je užitočné mať na svojich vstupných stránkach lepší konverzný pomer.

Historicky, profesionálne korigované strojové preklady prinášajú 50% nárast miery konverzie. To je veľa peňazí, ak sa cena plateného kliknutia neustále zvyšuje a kúpna sila ľudí počas COVID19 klesá.

Ak teda chcete trochu zarobiť, musíte trochu minúť. Samotný strojový preklad nestačí.

Preto toto vylúčenie zodpovednosti za strojový preklad.

KONTAKTUJ NÁS.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo nás z akéhokoľvek dôvodu potrebujete kontaktovať z iného dôvodu, môžete nás kontaktovať na čísle 1153 Valley Rd, STE 72, Stirling, NJ 07980, [email protected] .

Naším poslaním je pomôcť vašim webovým stránkam využiť nástroje a stratégiu, aby sa stali viacjazyčnými a získali verné publikum na celom svete.